Search Results

You are looking at 71 - 80 of 108 items for :

  • "laparoscopy" x
Clear All

Török, P., Major, T.: Accuracy of assessment of tubal patency with selective pertubation at office hysteroscopy compared with laparoscopy in infertile women. J. Minim. Invasive Gynecol., 2012, 19 , 627

Restricted access

–403. 13 Undre S, Darzi A. Laparoscopy simulators. J Endourol. 2007; 21: 274–279. 14 Thinggaard E, Bjerrum F, Strandbygaard J, et al. Ensuring competency of novice

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Simon, István Berki, Huba Zoltán Szabó, Zsolt Virág and Péter Lukovich

Absztrakt:

A gastrointestinalis traktus duplikációi ritka, congenitalis elváltozások. 80%-ban 2 éves kor előtt diagnosztizálják őket. A szájüregtől az anusig bármelyik szakaszon előfordulhatnak, de a leggyakrabban az ileum duplikációjával találkozhatunk. Klinikai megjelenésük nem specifikus és rendkívül sokféle lehet, megnehezítve a diagnózis felállítását. Éppen ezért számtalan képalkotó vizsgálat elvégzése ellenére is csupán műtéti, majd patológiai lelet tudja megerősíteni a diagnózist. A 23 éves nőbeteg hasi panaszai miatti kivizsgáláskor bizonytalan kismedencei képletet találtak, amelynek pontos eredete az elkövetkező 6 év során történt számtalan hüvelyi, hasi ultrahang (UH)-, hasi CT- és MR-vizsgálat, kolonoszkópia, laparoszkópia, sebészeti, nőgyógyászati és gasztroenterológiai vizsgálat során sem volt tisztázható: ovarialis cysta, vékonybéltágulat és Crohn-betegség gyanúja merült fel. Az utóbbi miatt megfelelő gyógyszeres kezelésben is részesült, melyre panaszai átmenetileg javultak. A hasi fájdalom, láz miatt készült UH intramuralis tályog lehetőségét vetette fel, ezért akutan ileocaecalis reszekció történt. A patológiai vizsgálat fedezte fel, hogy a beteg panaszainak hátterében az ileum duplikációja állt. Az ismertetett elváltozást rendkívül ritka előfordulása ellenére is érdemes számon tartani a nem tisztázott eredetű ileocaecalis hasűri térfoglalások differenciáldiagnosztikájában. Annak ellenére, hogy felnőtteknél szinte egyetlen leírt esetben sem jutottak diagnózishoz műtét nélkül, felhívja a figyelmet a lassan már feledésbe merülő pontos anamnézisfelvételre és a társszakmák közötti megbeszélések, konzíliumok szükségességére, fontosságára. Orv Hetil. 2018; 159(52): 2217–2221.

Restricted access

Bevezetés: A sebészeti műveletek gyakorlása mindig is fontos volt a mindennapi orvosi praxisban. Hagyományosan a beavatkozásokat állati vagy emberi preparátumokon gyakorolták, amelyek alkalmazása magas költségük mellett sok kényelmetlenséggel is jár, valamint etikai kérdéseket vet fel. A sebészeti fantomok megjelenése orvosolta ezeket a problémákat, sőt a beavatkozások könnyen ismételhetővé és mérhetővé váltak. A fantomokra épülő szimulátorok elterjedése lehetővé tette előbb a nyitott műtétek, majd napjainkra a laparoszkópos sebészet rutinszerű gyakorlását. Cél: A szerzők célja az Apollo laparoszkópos sebészeti tréner feladatainak fejlesztése során elért eredmények és azok validálásának bemutatása. Módszer: Öt új minimálisan invazív szimulációs feladatot fejlesztettek ki, a vonalvezető, lekötés, preparálás-lekötés, fonalvezető és a kamerakezelés nevű gyakorlatokat. Validálásukhoz 30 résztvevő adatait dolgozták fel, akik három csoportra tagozódtak. Az egészségügyben járatlan amatőrökre, orvostanhallgatókra és sebészetre specializálódott sebész szakorvosjelöltekre, rezidensekre. A feladatok szubjektív értékelését kérdőív segítségével, 20 elemű skálán (NASA Task Load Index) végezték, amelyben a hasznosságra, a mentális, fizikai és időbeli igénybevételre, a teljesítményre, az erőfeszítésre és a frusztráltságra vonatkozó kérdések szerepeltek. Emellett az egyes feladatoknál elemezték az elvégzéshez szükséges időeredményeket és az esetleges hibázások számát is. Meghatározták az egy napon belül végzett, 10 egymást követő mérés időeredményét, illetve a több napon át végzett követéses időeredményeket is, amelyekkel az egyének fejlődését értékelték. Eredmények: A résztvevők a feladatokat oktatás, önképzés céljaira megfelelőnek találták. Időeredményeikből kimutatható volt a különböző képzettségi szintek közötti eltérés, a követéses vizsgálatok pedig bizonyítható fejlődési lehetőséget mutattak ki az egyes feladatok tekintetében. Következtetés: A gyakorlatok alkalmasak a sebészeti képzésbe való bevezetésre, rutinszerű gyakorlásra, illetve a képzettségi szint felmérésére. Orv. Hetil., 2013, 154, 745–751.

Restricted access

Trial of Laparoscopy-assisted Versus Open Surgery for Colon Cancer Annals of Surgery 248 1 7 . 20. MJ

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Szabó, Gábor Sobel, Attila Pajor and Zoltán Langmár

hysterosalpingography or laparoscopy in subfertile women (Cochrane Review). In: The Cochrane Library 2001, 3, Oxford update Software. Weström, L., Joesoef, R., Reynolds, G. és mtsai: Pelvic inflammatory disease and

Open access
Magyar Sebészet
Authors: István Sugár, Bence Forgács, Gábor Bognár, Zoltán Szabolcs, Attila Zalatnay and Pál Ondrejka

Y Wen GX Li J Yu 2006 Application of laparoscopy in diagnosis and treatment of massive small

Restricted access

Langmár, Z., Szabó, I.: Role of laparoscopy in the treatment of early endometrial cancer. [A laparoszkópia szerepe a korai stádiumú méhtestrák sebészi kezelésében.] Orv. Hetil., 2010, 151 (42), 1748

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zalán Piski, Imre Gerlinger, Eszter Tóth, István Háromi, Nelli Nepp and László Lujber

laser (KTP and Nd:YAG) treatment of the inferior turbinates in animals. Surg Innov. 2017; 24: 5–14. 20 Guba PM. A novel surgical mesh suitable for laparoscopy, studied on

Restricted access

29 34 Lim, G. H., Shabbir, A., So, J. B.: Diagnostic laparoscopy in the evaluation of right lower abdominal pain: a one-year audit. Singapore Med. J., 2008

Restricted access