Search Results

You are looking at 71 - 80 of 179 items for :

  • "növényvédelem" x
Clear All
Authors: Helga Klupács, Ákos Tarnawa, Zsolt Szentpétery, Andrea Ambrus and Márton Jolánkai

, gyomirtás, gyombiológia.] Mezőgazda Kiadó. Budapest . 13. Takács A. : 1997 . A búza védelme [In: Növényvédelem . A búza.] Mezőgazda Kiadó . Budapest .

Restricted access

analogues Annu. Rev. Entomol. 1977 22 377 405 Szeöke K. (2006): First detection of the American eastern cherry fruit fly ( Rhagoletis cingulata Loew) in Hungary. Növényvédelem 42, 470 p. (in Hung

Restricted access

483 Gáborjányi, R., Jenser, G. and Nagy, Gy. (1993): A paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) járványtani kérdései. [Aethological aspects of tomato spotted wilt virus (TSWV)]. Növényvédelem

Restricted access
Authors: C. Kuti, L. Láng, G. Gulyás, I. Karsai, K. Mészáros, G. Vida and Z. Bedő

improved resistance to rust fungi.) Növényvédelem , 44 , 322–327. Veisz O. A búza rozsdagombákkal szembeni ellenállóságának javÍtása nemesÍtéssel

Restricted access

Tóbiás, I., Kozár, F. and Kaydan, B. M. (2011): Molekuláris módszerek alkalmazása néhány pajzstetűfaj azonosítására. (Use of molecular tools for the identification of some mealybug species). Növényvédelem 47, 273

Restricted access

.] Növényvédelem 46, 169–175. Tóth A fenyőrontó fonálféreg (Bursaphelenchus xylophilus) (Steiner et Buhrer 1934) Nickle 1970 és a Bursaphelenchus nem egyéb, tűlevelűekben élő fajainak

Restricted access

Hungarian). Növényvédelem, 32, 447-452. Sex pheromones for detection and monitoring of beetles? The development of a pheromone trap for the west corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) (Coleoptera: Chrysomelidae) the

Restricted access
Authors: J. Horvát, G. Kazinczi, A. Takács, M. Torma and A. Kovács

. Növényvédelem 3, 467–470. Dancza I. On the biology and control of Solidago gigantea Ait Növényvédelem 1994

Restricted access

). Növényvédelem 39 :413–419. Nagy S. Studies focused on sample density in weed sampling related to the planning of precision weed management Növényvédelem

Restricted access

vittula Redtb. Coleopt., Halticinae) károsításáról. [On damages of barley flea beetle ( Phyllotreta vittula Redtb. Coleopt., Halticinae)]. Növényvédelem 5, 97–106. (In Hungarian with Russian summary) Deseő K

Restricted access