Search Results

You are looking at 81 - 90 of 478 items for :

  • "aggressiveness" x
Clear All

Abstract  

Two separate studies were undertaken of the personality characteristics associated with research creativity and teaching effectiveness in university psychology professors. In the first study, 52 professors at The University of Western Ontario were evaluated on 29 trait dimensions using four assessment techniques: faculty peer ratings, student ratings, self ratings, and objective questionnaires. A composite criterion of research creativity was generated from publication and citation counts. A composite for teaching effectiveness was created from 5 years of archival data based on formal student evaluations. The personality measures demonstrated considerable convergence across modes of assessment for many traits. In turn, several traits differentiated between most and least creative researchers and most and least effective teachers. A second study, using a self report survey sent to 400 professors in graduate psychology departments at 9 Canadian universities, revealed substantial replications of the findings of Study 1. Limiting ourselves to those personality traits that reliably loaded on Research and Teaching factors in both studies, we may describe the creative researcher as ambitious, enduring, seeking definiteness, dominant, showing leadership, aggressive, independent, non-meek, and non-supportive. The effective teacher is best described as liberal, sociable, showing leadership, extraverted, nonanxious, objective, supporting, non-authoritarian, non-defensive, intelligent, and aesthetically sensitive.

Restricted access

Abstract

The Hungarian and Polish observations show how the use of the public law is limited in illiberal constitutional states. This paper claims that certain non-legal reasons for effective successful transformation to an illiberal state, such as the emergence of populist rhetoric and morality; the clear lack of political self-restraint and the inability or unwillingness of the people to form a strong and capable civil society or to raise their voice against extreme views or resist an aggressive and clearly unfounded political campaign, have been pre-determined and influenced by the historical and socio-psychological particularities of the nations in question. If this is indeed the case, this may offer another, though obviously non-conclusive, explanation as to why public law measures and mechanisms have failed to preserve liberal democracy.

The paper concludes that overturning illiberal constitutionalism by either political or constitutional and legal means, at the present time, seems doubtful, if not impossible. The historically and psychologically determined national and constitutional identities of Hungary and Poland are not apt to nurture liberal constitutionalism in the long term.

Restricted access

A nyelőcsőrák a hatodik leggyakoribb daganatos halálok, gyakorisága nő. A nyelőcsőrákok 95%-a laphámrák vagy adenocarcinoma. Bár a nyelőcsőlaphámrák és az adenocarcinoma szövettana és előfordulása különböző, számos kockázati tényezőjük (dohányzás, táplálkozási szokások), valamint a daganatkialakulás folyamata hasonló. A nyelőcsőrák több mint 90%-ban előrehaladott állapotban derül ki. A felismerés és a kezelés lehetőségeinek fejlődése ellenére kórjóslata rossz, az ötéves túlélés 10–13%. A kórélettani háttér pontosabb megértése a megelőzést segítheti, részben természetes hatóanyagok, részben nemszteroid gyulladáscsökkentők alkalmazásával.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Brúgós and Margit Zeher

A szisztémás lupus erythematosus poliszisztémás autoimmun betegség, egyik legjelentősebb szervi szövődménye a lupus nephritis. A lupus nephritis időbeni, a krónikus szervi érintettség kialakulását megelőző felismerése, a shubok előrejelzése, a korai agresszív kezelés elkezdése és a terápia sikerességének lemérése kívánatos lenne. Ezért a kutatások egy része intenzíven a legmegfelelőbb, aktivitást előre jelző biomarker megtalálására irányul. Jelen összefoglaló célja a hagyományos szerológiai markerek megbeszélésén túl a legújabb, részben még kísérletes, a klinikai gyakorlatban nem használt, de az SLE, illetve lupus nephritis aktivitását jellemző specifikus biomarkerek bemutatása.

Restricted access

The activity of microorganisms plays a very important function in the whole spectrum of degradation processes such as corrosion of metals and concrete, the plugging of the pipeline and filters in consequence of the biofilms creation or the efficiency reduction of heat exchangers. The microorganisms that cause microbiologically influenced corrosion of concrete are ubiquitous in the environment and they produce either organic or inorganic acids that can dissolve and disintegrate the concrete matrix. This paper is focused on the concrete biocorrosion’s study in real sulfuretum conditions — in a sewer pipe with wastewater in Košice city. Concrete samples with addition of 5 and 10% of coal fly ash respectively as well as reference samples without coal fly ash addition were used for the experiment. The weight changes and surface changes of concrete samples were valuated after 4-month exposition to the real sulfuretum influence. The concrete biodeterioration studies in sewer pipes suggest the analogical biodegradation processes for all samples, whereby the composition of concrete and duration of aggressive environment influence are also important.

Restricted access

At the heart of Carl Dahlhaus’s historiographic interests, according to James Hepokoski, was an “effort to keep the Austro-German canon from Beethoven to Schoenberg free from aggressively sociopolitical interpretations.” But Dahlhaus did not stop at Schoenberg: he also wrote about postwar music, and one might therefore wonder whether his “Austro-German canon” of autonomous music extended past 1945. In his essays on this period, Dahlhaus claimed that the postwar musical avant-garde was defined by the concept of the experiment, a concept that was, he believed, “nothing less than the fundamental aesthetic paradigm of serial and post-serial music.” He maintained this view from the 1960s through the 1980s, and thereby placed the concept of the experiment at the center of his historiography of postwar music. My paper shows that the concept of the experiment, as defined by Dahlhaus, has a uniquely German pedigree, one that is not at odds with his wider historiographic interests. By making the concept of the experiment central to his account of postwar music, Dahlhaus was thereby able to extend his historiography beyond the canon that ran from Beethoven to Schoenberg and include also later composers. In so doing, he lent the supposedly “international” postwar avant-garde a character that seems specifically German.

Restricted access

. et al. ( 2012 ): Validation of a modified Petri-dish test to quantify aggressiveness of Fusarium graminearum in durum wheat . Eur. J. Plant Pathol. 132 , 381 – 391 . Romero , C. C. T. , Vermeulen , J. P. , Vels , A. et al. ( 2018

Restricted access

Kull, L. S., Palmquist, D. and Hartman, G. L. (2004): Mycelial compatibility and aggressiveness of Sclerotinia sclerotiorum . Plant Disease 88, 325-332 Mycelial compatibility and aggressiveness of Sclerotinia sclerotiorum

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János László Iványi, Éva Marton, Márk Plander, Zoltán Vendel Engert and Csaba Tóth

Bevezetés: A primer herelymphoma ritkán előforduló extranodalis non-Hodgkin-lymphoma-entitás. Legtöbbször idős férfiakban fordul elő, nagy malignitású szövettani képpel és kedvezőtlen kórlefolyással. Az érintett here eltávolítása után alkalmazott immunkemoterápia ellenére a betegek kezelési eredményei elmaradnak más extranodalis lymphomásokétól. Célkitűzés: Retrospektív felmérésben a szerzők célul tűzték ki 2000 és 2012 között kórismézett és kezelt herelymphomás betegeik klinikopatológiai és kezelési eredményeinek felmérését. Módszer: Ezen időszak alatt 334 agresszív non-Hodgkin-lymphomás betegből nyolc esetben (8/334, 2,39%) kórisméztek primer herelymphomát (diffúz nagysejtes B-sejtes hét esetben, Burkitt-típusú egy esetben). A betegek medián életkora 60 év (23 és 86 év között) volt. Korai I–IIE hét betegben, előrehaladott stádium egy betegben fordult elő. Egy beteg kivételével (csak radioterápia) minden beteg kemoterápiát kapott (rituximab+CHOP, hat–nyolc ciklus 21 vagy 28 naponként). Mindössze egy beteg részesült központi idegrendszeri kemoterápiás profilaxisban, preventív ellenoldali hereirradiációt nem alkalmaztak. Eredmények: Ötven hónapos medián követés alatt semicastratiót követő rituximab- és CHOP-kúra után hét beteg került komplett remisszióba, két beteg elhunyt (egy beteg a lymphoma progressziója következtében, a remisszióban levő másik beteg szekunder tüdőtumor miatt). Komplett remissziót a betegek 87,5%-ában értek el. A betegségmentes túlélés 13–152 hónap között (medián 38 hónap), az összesített túlélés 17–156 hónap között (medián 43 hónap), az ötéves betegségmentes és összesített túlélés pedig egyaránt 37,5% volt. Következtetések: A viszonylag kedvező kezelési eredmények hátterében a korai stádium túlsúlya, a lymphoma urológiai sebészi eltávolítása, az immunkemoterápia hatásossága, illetve a közeli és távoli (idegrendszeri) relapsus hiánya állhat. Orv. Hetil., 2013, 154, 1666–1673.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Szapáry, Katalin Koltai, Antal Tibold, Andrea Fehér, Gábor Harang, Gabriella Pusch and Gergely Fehér

Bevezetés: Korábban már leírták a clopidogrelkezelés hatékonyságát akut ischaemiás cerebrovascularis eseményen átesett betegek körében rövid távon. Célkitűzés: A szerzők célja a betegek egyéves utánkövetési adatainak bemutatása. Módszer: A vizsgálatban 100, akut stroke-on/tranziens ischaemiás attakon átesett beteg vett részt. A betegek az első 48 órában aszpirinkezelésben, majd clopidogrelkezelésben részesültek. A kezelés hatékonyságát a gyógyszeres terápia bevezetését követően 7 és 28 nap, majd 3, 6 és 12 hónap után ellenőrizték. A betegeket két csoportra osztották optikai aggregometriás leletük alapján (clopidogrelérzékeny és -rezisztens). A két csoport kockázati profilját, gyógyszereit, laboratóriumi paramétereit és a klinikai kimenetelt elemezték. Eredmények: A clopidogrelkezelés esetében szoros összefüggés mutatkozott az aktuális vérnyomás, a vércukor- és vérzsíranyagcsere-paraméterek, az ultraszenzitív C-reaktív protein szintje és a thrombocytaaggregációs értékek között (p<0,05). Erélyes szekunder prevenciós kezelés hatására a fent jelzett paraméterek normalizálásával párhuzamosan a thrombocytaaggregáció-gátló kezelés hatékonysága is növelhető volt, hosszabb távon rezisztens beteg nem volt. Az egyéves utánkövetés során a kezdetben rezisztens betegek esetében több volt a vascularis események aránya (4 kezdeti clopidogrelérzékeny [4,5%] vs. 2 kezdeti clopidogrelrezisztens [18,1%], p<0,01), ugyanakkor a rezisztencia jelensége nem bizonyult a későbbi kedvezőtlen kimenetel független kockázati faktorának a multivariációs analízis során. Következtetések: Jelen vizsgálat eredményei alapján igen komolyan felvetődik az erélyes szekunder prevenciós kezelés szerepe a thrombocytaaggregáció-gátló terápia hatékonyságának hátterében. Orv. Hetil., 2015, 156(2), 53–59.

Restricted access