Search Results

You are looking at 81 - 90 of 277 items for :

  • "lung cancer" x
Clear All
Magyar Sebészet
Authors: Károly Vincze, Gábor Balogh, Győző Bátor, László Kecskés, Krisztina Patak and Judit Muskát

Irodalomjegyzék 1. N Martini MR Melamed 1975 Multiple primary lung cancers

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: József Tímár, Miklós Kásler, Alexandra Heringh, Miklós Soós, Dóra Mathiász, Anna Romány, Adrienn Józsa, László Szilák, Tamás Forrai, László Patthy and Gábor Kovács

Amir , E , Hughes , S , Blackhall , F et al. 2008 Targeting blood vessels for the treatment of non-small cell lung cancer Curr Cancer Drug Targets 8 392 – 403 . 10 Dome , B

Restricted access

. Effect of delays on prognosis in patients with non-small cell lung cancer. Thorax 2004; 59: 45–49. 30 Yorio JT, Xie Y, Yan J, et al. Lung cancer diagnostic and treatment

Restricted access

Toxicology, 6th edition. CRC Press, Boca Raton, FL, 2007. 20 Harting FH, Hesse W. The lung cancer, as a mountain disease in the mines of Schneeberg. [Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit in den

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Gőcze, Katalin Gombos, Gábor Pajkos, Ingrid Magda, Ágoston Ember, Krisztina Juhász, Balázs Patczai and István Ember

Rabinowits, G., Gerçel-Taylor, C., Day, J. M. és mtsai: Exosomal microRNA: a diagnostic marker for lung cancer. Clin. Lung. Cancer, 2009, 10 , 42–46. Day J. M. Exosomal microRNA: a

Restricted access

Az immunmediált neuropathiák a többi polyneuropathiától elkülönített tárgyalását az indokolja, hogy ezeknek a betegségeknek természetes lefolyása súlyos következményekhez, egyes kórképekben az életet közvetlenül fenyegető állapot kialakulásához vezethet. Ugyanakkor ma már egyre hatékonyabb kezelési lehetőségekkel rendelkezünk, az időben megállapított helyes diagnózis, a jól választott kezelés megfelelő életminőség elérését, gyakran teljes gyógyulást eredményezhet. Ritka betegségekről van szó, és az egyre gyarapodó variánsok is nehezítik felismerésüket. A diagnózis ma is a klinikai jellegzetességek pontos ismeretén alapul, de a helyes klasszifikációban támaszkodhat a klinikus a neurofiziológiai és a laboratóriumi, elsősorban liquorvizsgálatok eredményeire. Az akut immunmediált neuropathiák klasszikus képviselőjének, az ascendáló bénulással járó demyelinisatiós típus klinikai ismérveinek leírását az újabban megismert axonalis, regionális és funkcionális variánsok jellemzőinek összefoglalása követi. Még ma sem kellő számban kerülnek diagnosztizálásra a krónikus immunmediált demyelinisatiós polyneuropathiák. A közlemény nemcsak a „klasszikus” formát taglalja, hanem megismertet az itt is egyre gyarapodó speciális variánsokkal (Distalis Szerzett Demyelinisatiós Szenzoros Polyneuropathia, a Lewis–Sumner-szindróma), a multifokális motoros neuropathiával és a paraproteinaemiákhoz társuló neuropathiákkal. A vasculitises neuropathiák szisztémás és nem szisztémás vasculitises csoportra oszthatók. Progresszív, fájdalmas szenzomotoros mononeuropathiaként kezdődik, jellegzetes klinikai képe a mononeuritis multiplex. A szisztémás vasculitisekhez társuló esetekben a szervspecifikus tünetek terelhetik a helyes irányba a figyelmet. A paraneoplasiás folyamatok közül a szubakut szenzoros neuropathia és a szubakut szenzoros neuronopathia tartozik az immunmediált neuropathiák közé, amelyek leggyakrabban tüdőrákhoz társulnak. Orv. Hetil., 2011, 152, 1560–1568.

Restricted access

. , Gleeson , K. , Hughes , J. M. B. , Greenberg , J. , Cataneo , R. N. , Baker , L. , McVay , W. P. ( 1999 ) Volatile organic compounds in breath as markers of lung cancer: a cross-sectional study . Lancet 353 , 1930 – 1933 .

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Ákos Kocsis, László Agócs, Szilárd Kostic, Klára Török, Miklós Molnár, Bernadett Lévay, Ferenc Tóth, Pál Vadász and Ferenc Rényi-Vámos

1999 Extended resections for lung cancer. How far is too far? Eur J Cardiothorac Surg 16 Suppl 1 48 50 . 10

Restricted access

(22), 2071–2077. 37 Spratt, D. E., Wu, A. J., Adeseye, V., et al.: Recurrence patterns and second primary lung cancers after stereotactic body radiation

Restricted access

., Doebele, R. C., et al.: A phase II, open-label study of ramucirumab in combination with paclitaxel and carboplatin as first-line therapy in patients with stage IIIB/IV non-small-cell lung cancer

Restricted access