Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "Államreform Bizottság" x
  • All content x
Clear All

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access