Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • All content x
Clear All

Anti-Equilibrium (1971) was well ahead of its time in emphasising that (i) economics should draw from biology, rather than physics, as its methodological underpinning; (ii) evolutionary logic requires a different type of decision-making in simple, routine matters, as opposed to large and important decisions; (iii) the most important production processes are non-linear, with increasing returns to scale being the rule, rather than the exception in modern capitalist economies and — in conclusion — that there is no such thing as general equilibrium. In modern societies, goods and services are either in shortage (Socialism) or in a state of oversupply (Capitalism). It is either a buyers’ market or sellers’ market.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A hepatitis C-vírus (HCV) nagy szerkezeti variabilitást mutat. A genom szekvenálása és filogenetikai analízise alapján 7 típusa és 67 szubtípusa különíthető el, melyek földrajzi megoszlása különböző. A 2014-ben bevezetett direkt ható antivirális terápia (DAA) alkalmazása óta meghatározásuk kiemelten fontossá vált, mivel a gyógyszerek típusa, dózisa, a kezelések optimális időtartama genotípus/szubtípus függő. Célkitűzés: Magyarországon 1992-ben kezdődött a krónikus C-vírus-hepatitises betegek kezelése, az ehhez szükséges speciális diagnosztikát Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumunkban vezettük be. Meghatároztuk a magyarországi HCV1b NS5A/PKR-BR régiójának nukleotidszekvenciáját és a magyarországi betegekből izolált vírustípus- és szubtípus-előfordulást. A jelen összefoglalóban 6092 krónikus C hepatitises beteg (175 szerotípus, 5917 genotípus) 1996 és 2017 közötti eredményét elemezzük típus/szubtípus, életkor, nem és a magyarországi régiókon belüli megoszlás alapján, valamint követjük a genotípusarányok két évtized alatti változását. Módszer: Szerotípusvizsgálat (1996–1999). Genotípusvizsgálat: hibridizáció (2000–2016), real-time PCR-módszer (2016–; Cobas 4800 HCV GT). Eredmények: A genotípusmegoszlás átlaga: GT1a: 5,6%; GT1b: 84,6%; GT1a + 1b: 5,1%; GT2: 0,1%; GT3: 1,8%; GT4: 0,1%; vegyes: 1,6%; GT1 (szubtípusa nem differenciált): 1,1%. Nő : férfi = 52% : 48%. A víruspozitív betegek 37%-a az 50–60 éves korosztályba tartozott. A négy magyarországi régióban, valamint Budapesten és környékén jelentős genotípusaszimmetria nem igazolódott. A 3-as genotípus prevalenciája az utóbbi években 1,6%-ról 2,8%-ra emelkedett; a 40 év alattiakban megduplázódott a számuk. Következtetés: Hazánkban 20 év alatt a HCV típus/szubtípus megoszlásában jelentős változás nem történt, jelenleg is az 1/b a leggyakoribb. Minőségi előrelépést hozott a real-time PCR-genotípusmódszer bevezetése, a kapott eredmények letisztultak, kevés közöttük a vegyes szubtípusú, ami a hatékonyabb gyógyszerválasztást segíti. Orv Hetil. 2018; 159(Suppl 2): 2–8.

Open access

Introduction

Most people want to be happy in their lives and actively try to achieve some degree of contentment. Previous studies have shown that pursuing goals can increase peoples’ well-being and that in order to understand the role of goals in well-being, it is important to differentiate between the importance and the attainment of both extrinsic and intrinsic goals. Yet, the issue of how the congruence between goal importance on the one hand and goal attainment on the other affects well-being has rarely been addressed.

Aims

We investigated if well-being is a function of goal pursuit, or more precisely, if the extent to which people are satisfied with their lives is a result of their success in achieving goals that are relatively important to them. We expected that goal attainment would be a stronger predictor of well-being than goal importance. We also expected that the congruence between intrinsic goal attainment and importance would be positively related to subjective well-being. In addition, we explored whether the congruence between extrinsic goal attainment and importance would be negatively or positively associated with subjective well-being.

Methods

A survey of 149 Hungarian adults was conducted (75% female). To test our hypotheses we used bivariate polynomial regression and response surface analysis. This tool is ideal to measure the joint effect of two predictor variables on a third variable, such as the goal importance and goal attainment on well-being.

Results

Intrinsic goal attainment is positively related to well-being (B = .77, p = .04), while goal importance has no such effect. We also found that the congruence between intrinsic goal importance and goal attainment is positively related to well-being (a1 = 1.29, p = .04). The polynomial regression with well-being as the dependent variable and extrinsic goal attainment and importance as the predictor variables showed that whereas extrinsic goal importance (B = –.32, p = .02) has a negative relationship with well-being, goal attainment (B = .51, p = .007) has a positive one. Moreover, we found that well-being is higher when extrinsic goal attainment is higher than extrinsic goal importance (a3 = –.84, p = .005) and that well-being increases more sharply to the extent that the degree of discrepancy increases (a4 = –.41, p = .03).

Conclusions

Based on our results it seems that the congruence between intrinsic goal attainment and goal importance enhances our well-being. While valuing extrinsic goals does not seem to increase happiness, attaining those goals does so.

Restricted access

of initial mole ratios of alcohol to phthalic anhydride, b = c 0 ALC / c 0 PHT , equal to 3:1, 5:1, 10:1. The effect of temperature on the reaction rate was determined at b = 5:1, in the range of temperatures 413–453 K. The concentration of

Open access

1s+helyzet%C3%A9r%C5%91l+497_2016/41838d72-616e-45bf-8b51-e744c4fa1b59?version=1.0 [Letöltve: 2019. 09. 10.] 2 Buda M. (2015) Az iskolai zaklatás . Szaktárnet

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Elizabeth C. Cropper, C. G. Evans, J. Jing, A. Klein, A. Proekt, A. Romero, and S. C. Rosen

Plummer, M. R., Kirk, M. D. (1990) Premotor neurons B51 and B52 in the buccal ganglia of Aplysia californica: synaptic connections, effects on ongoing motor rhythms, and peptide modulation. J. Neurophysiol. 63 , 539

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emese Kiss, Judit Dohán, János Németh, and Gyula Poór

. 2011 19 10 18 Verity, J. H., Marr, J. E., Ohno, S., et al.: Behcet’s disease, the Silk Road and HLA-B51

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ákos Jakobovits and Antal Jakobovits

60 76 Potter, E. L.: Facial characteristics of infants with bilateral renal agenesis. Am J. Obstet. Gynecol., 1946, B51 , 885

Restricted access

Vries P. M. and Dehne H.-W. ( 2008 ): Biodiversity of Fusarium species causing ear rot of maize in Germany . – Cereal Res. Comm. 36 (Suppl. 6): 617 – 622 . https://doi.org/10.1556/CRC.36.2008.Suppl.B.51

Restricted access

189 P. Kump, M. Nečemer , and J. Šnajder , Spectrochim. Acta B 51 (1996) 499–507. Šnajder J

Restricted access