Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "Bisoprolol" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1951 1960 A randomized trial of beta-blockade in heart failure. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS). CIBIS Investigators and Committees. Circulation, 1994, 90, 1765

Open access

Summary

The new analytical method of very high pressure liquid chromatography (VHPLC) has been designed for the estimation of related substances in bisoprolol fumarate. Several columns filled with sub-2-μm totally porous and shell adsorbent have been tested and compared during the method development. The columns' resolution was investigated. The shell adsorbent appears to have smaller resolution than the totally porous adsorbent. The tips and recommendations for the HPLC-VHPLC method transfer are presented. Significant reduction in analysis run time and solvent consumption has been obtained.

Full access

Resolution of racemic metoprolol, propranolol, carvedilol, bisoprolol, salbutamol, and labetalol, commonly used β-blockers, into their enantiomers has been achieved by TLC on silica gel plates impregnated with optically pure L -Glu and L -Asp. Acetonitrile-methanol-water-dichloromethane and acetonitrile-methanol-water-glacial acetic acid mobile phases in different proportions enabled successful separation. The spots were detected with iodine vapor. The detection limits were 0.23, 0.1, 0.27, 0.25, 0.2, and 0.2 μg for each enantiomer of metoprolol, propranolol, carvedilol, bisoprolol, salbutamol, and labetalol, respectively.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Kinga Jávor, Hrisula Arabadzisz, András Zsoldos, Vince Wagner, and Balázs Sármán

A stresszcardiomyopathia (más néven takotsubo cardiomyopathia) leggyakrabban különböző stressz vagy gyógyszer hatására kialakuló, reverzíbilis balkamra-elégtelenséggel járó kórkép. A szerzők két eset ismertetésével a béta-blokkoló-megvonás speciális formáját mutatják be, amikor a carvedilol, illetve bisoprolol elhagyása miatt takotsubo cardiomyopathia alakult ki. Harmadik generációs, vasodilatator tulajdonságokkal is rendelkező béta-blokkoló, carvedilol megvonás takotsubo cardiomyopathiát okozó hatását eddig még nem írták le. A szerzők az esetismertetéssel a béta-blokkoló-megvonásos szindróma jelentőségére hívják fel a figyelmet. Orv. Hetil., 2013, 154, 267–271.

Restricted access

Cu(II) complexes of L-threonine, L-serine, and L-tartaric acid were prepared and used as ligand exchange reagents for enantiomeric resolution of some of the β-blockers (bisoprolol, metoprolol, and propranolol) and a β2-agonist (salbutamol). Impregnated thin-layer plates were prepared by spreading slurry of silica gel prepared in the solutions of each of the three ligand exchange reagents. The spots were detected with iodine. Effect of temperature on enantioresolution was also studied. The detection limits were found in the range 0.19–0.26 μg for each enantiomer. L-Ser proved to be a good ligand using a common mobile phase in each case.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: József Borbola, Csaba Földesi, Attila Kardos, and Zoltán Som

Összefoglaló. Bevezetés: Az inadekvát, aránytalan sinuscsomó-tachycardia a szív nomotop ingerképzési zavarával járó, nem ritka klinikai szindróma. A szívritmuszavar-entitást a nem paroxysmalis, magas nyugalmi sinusfrekvencia, a fizikai/pszichés stresszre adott aránytalan sinustachycardia, valamint főként palpitációs panaszok jellemzik. Célkitűzés: Az aránytalan sinuscsomó-tachycardiás betegeink gyógyszeres kezelésével szerzett tapasztalataink ismertetése. Módszerek: 2008 és 2018 között 104 beteget (92 nő, 12 férfi; átlagéletkor 31 ± 10 év) kezeltünk ezzel a szívritmuszavarral. A betegek kivizsgálásuk után 12 elvezetéses EKG-, terheléses EKG-, valamint 24 órás Holter-monitoros EKG-megfigyeléseken vettek részt a gyógyszeres kezelés előtt és után (bizoprolol: 2 × 5 mg/nap; ivabradin: 2 × 5 mg/nap). Az életminőség változását a European Heart Rhythm Association (EHRA) tüneti skálája szerint állapítottuk meg. Eredmények: Mindkét gyógyszer jelentősen csökkentette a nyugalmi sinusfrekvenciát (kontroll: 102 ± 10/min; bizoprolol: 78 ± 6/min; ivabradin: 74 ± 8/min, mindkettő: p<0,0001). A gyógyszeres kezelés nélküli, 24 órás Holter-monitoros EKG-felvételek során mért szívfrekvenciák (minimum–maximum [átlag] sinusfrekvencia/min) a kontrollértékekről (58 ± 8–159 ± 14 [94 ± 6]/min) mindkét gyógyszerre egyaránt szignifikánsan csökkentek (bizoprolol: 53 ± 7–132 ± 13 [77 ± 9]/min [mindhárom: p<0,0001]; ivabradin 51 ± 6–134 ± 18 [77 ± 8]/min [mindhárom: p<0,0001]). A terheléses EKG-vizsgálatok előtt (kontroll: 99 ± 13/min; bizoprolol 81 ± 11/min [p<0,0001]; ivabradin: 84 ± 10/min [p<0,0001]) és a terhelés csúcspontján mért sinusfrekvenciák (kontroll: 164 ± 15/min; bizoprolol: 140 ± 16/min [p<0,0001]; ivabradin: 142 ± 14/min [p<0,0001]) is jelentősen mérséklődtek. Az azonos dózisban adott két gyógyszer szívfrekvencia-csökkentő hatásai között számottevő különbséget nem tapasztaltunk. Az életminőséget tükröző EHRA tüneti skálán (kontroll: 2,3 ± 0,7) mind a bizoprolol (1,4 ± 1,4; p<0,0001), mind az ivabradin (1,1 ± 0,2; p<0,0001) egyformán csökkentette a betegek tüneteit, panaszait. Számottevő cardiovascularis mellékhatás egyik betegcsoportban sem jelentkezett. Következtetések: Vizsgálati eredményeink alapján megállapítható, hogy az aránytalan sinuscsomó-tachycardiás betegek gyógyszeres kezelésére: (1) a kardiospecifikus adrenerg béta-blokkoló bizoprolol és az If-csatorna-gátló ivabradin egyaránt hatékonynak és biztonságosnak bizonyult; (2) az azonos adagban adott két gyógyszer hatékonysága között számottevő különbség nem volt; (3) a gyógyszeres kezelés nemcsak a sinusfrekvenciát csökkentette, hanem a betegek panaszait, tüneteit is mérsékelte. Orv Hetil. 2020; 161(46): 1953–1958.

Summary. Introduction: The inadequate, inappropriate sinus-node tachycardia is not a rare clinical syndrome, defined as a disturbance of the nomotopic impulse formation of the heart. This cardiac arrhythmic entity is characterized by a non-paroxismal, increased sinus rate at rest, and/or inadequate response to physical and/or emotional stress and palpitations. Objective: The aim of this study was to describe our experiences with pharmacological therapy of patients with inappropriate sinus tachycardia syndrome. Methods: Between 2008 and 2018, 104 patients (92 women, 12 men, mean age: 31 ± 10 years) were treated with this cardiac arrhythmia entity. All patients underwent 12-lead ECG, 24-hour Holter-ECG monitoring and standard bicycle dynamic exercise tests before and after drug treatment (bisoprolol: 5 mg bid; ivabradine: 5 mg bid). Changes in the quality of life were estimated by using the European Heart Rhythm Association (EHRA) score. Results: Both drugs decreased significantly the resting heart rate (control: 102 ± 10/min; bisoprolol 78 ± 6/min (p<0.0001), ivabradine: 74 ± 8/min (p<0.0001). The results of the parameters of the 24-hour Holter ECG recordings (expressed as minimal–maximal [average] heart rate/min) with drug therapy showed a significant decrease from control values in all three parameters: control 58 ± 8–159 ± 14 (94 ± 6)/min; bisoprolol 53 ± 7–132 ±13 (77 ± 9)/min (all three: p<0.0001); ivabradine: 51 ± 6–134 ± 18 (77 ± 8)/min (all three: p<0.0001). The sinus rate reduced significantly both before the bicycle dynamic exercise tests (control: 99 ± 13/min; bisoprolol: 81 ± 11/min [p<0.0001]; ivabradine: 84 ± 10/min [p<0.0001]) and at the peaks of the exercise test (control: 164 ± 15/min; bisoprolol: 140 ± 16/min [p<0.0001]; ivabradine 142 ± 14/min [p<0.0001]). The heart rate reducing effects of the two drugs did not differ significantly. The EHRA quality of life score was equally improved by the two drugs (control: 2.3 ± 0.7; bisoprolol: 1.4 ± 1.4 [p<0.0001]; ivabradine: 1.1 ± 0.2 [p<0.0001]). No cardiovascular side effects were observed while taking bisoprolol or ivabradine. Conclusions: Based on our clinical results, it can be pointed out that in the drug therapy of patients with inappropriate sinus node tachycardia: (1) bisoprolol (5 mg bid) and ivabradine (5 mg bid) proved to be equally effective and safe; (2) the heart rate reducing effect of the two drugs – given in the same dosage – did not differ considerably; (3) the pharmacological therapy significantly decreased not only the sinus frequency, but also reduced the symptoms of the patients. Orv Hetil. 2020; 161(46): 1953–1958.

Restricted access

A chromatographic-densitometric method has been established for identification and quantitation of selected beta-adrenergic-blocking agents in pharmaceutical preparations. Retention factors, R F , and characteristic absorption spectra of 11 drugs chromatographed on silica gel 60 F 254 HPTLC plates with six mobile phases were used for identification. Quantitation and validation of the method was performed for atenolol, acebutolol, propranolol, and bisoprolol using chloroform-methanol-ammonia, 15 + 7 + 0.2 ( v/v ), as mobile phase. UV densitometric measurements were performed at the wavelength of maximum absorption. Pharmaceutical preparations used in medicine and from a variety of manufacturers were analyzed and the method shown to be sufficiently sensitive for analysis of these samples. The limits of detection and determination ranged from 30 to 400 ng and recovery was from 97.14 to 102.18%. The precision of the method, described by the equation y = x mean ± 2 S , is good and the range of linearity is wide — from 0.020 to 0.250% for individual constituents.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Edit Szomják, Henrietta Dér, György Kerekes, Katalin Veres, Judit Tóth, Sándor Olvasztó, Csaba Herczku, and Pál Soltész

S75 Poldermans, D., Boersma, E., Bax, J. J. és mtsai: Bisoprolol reduces cardiac death and myocardial infarction in high-risk patients as long as 2 years after successful

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Hussein, Emese Mezősi, Beáta Bódis, Orsolya Nemes, Károly Rucz, and László Bajnok

, B., MacDonald, T. M., Morant, S., et al.: Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATWAY-2): a randomised

Restricted access

-blocker Pindolol 20–150 9.54 1.83 Carazolol < 15 9.52 3.73 Bisoprolol

Open access