Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Caste system" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

Restricted access

In this paper, I seek to reevaluate Victor Turner's related concepts of liminality and communitas in the context of Hindu ritual. The primary data come from an all-Hindu village named Goalpara, which is located in Birbhum District, West Bengal. The specific ritual in question is an annual three-day event performed for the village's main deity, Dharmaraj, the “king of duty”. Through ethnographic inquiry I argue that the events during the three days seem to reinforce Turner's idea of an actual abolishment of social hierarchy, since low-caste devotees of the deity seem to take on the status of high-caste Brahmans through an initiatory transformation. However, upon closer investigation, the transformation only occurs on the symbolic level. Close observation of the ritual in question suggests that hierarchy is never abandoned. In some respects, it is even reinforced through ritual action. Nonetheless, I argue that the question of a change in social status depends largely on the interpretations provided by participants in the ritual. High-caste participants suggest that the rituals reinforce hierarchy, while low-caste devotees insist that they actually become Brahmins in ontological terms, albeit temporarily. I conclude by drawing attention to those aspects of the ritual that support Turner's basic hypotheses about liminality and communitas. However, in so doing, I suggest that liminality and communitas are phenomena that are negotiated in ritual. They do not exist as a priori universal categories. By stressing the negotiated quality of liminality and communitas, I argue, the analyst is better situated to understand how ritual allows for low-caste members of the village to become empowered, thereby offering them the ability to speak on equal terms with their Brahman counterparts. Such negotiation during ritual potentially provides a platform for egalitarian action among and within the village's local caste system after the annual ritual period has ended.

Restricted access

adults 2014 Dumont , L. (1981): Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications . Chicago: Chicago

Restricted access
Scientometrics
Authors: Thomas Hugh Feeley, Katherine Hart LaVail, and George A. Barnett

2004 The academic caste system: Prestige hierarchies in PhD exchange networks . American Sociological Review 69 : 239 – 264 10.1177/000312240406900205 . Cohen , J , Cohen , P 1983

Restricted access

Brahmanism, but the major difference between the two ideologies is that there is no caste system in Jainism (and Buddhism), which probably was the main reason of persecution of Jains and Buddhists in India. Isn’t it possible that Khajuraho Temples were built

Open access