Search Results

You are looking at 1 - 10 of 691 items for :

  • Medical and Health Sciences x
Clear All

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index3.html

Restricted access

69 71 Swinnen, S. G., Simon, A. C. R., Holleman, F., et al.: Insulin detemir versus insulin glargine for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst. Rev

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Viktória Szűcs, Erzsébet Szabó and Diána Bánáti

Database. http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm Verger, P., Ireland, J., Møller, A., et al.: Improvement of comparability of dietary intake assessment using currently available

Restricted access

A magyar egészségügyről jelenleg egyetlen országos adatbázis, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási adatai állnak rendelkezésre. Ez tartalmazza az összes, állam által finanszírozott szolgáltatónál 2000 óta megfordult beteg adatait, a gyógyszerkiváltások, gyógyfürdők, betegszállítók forgalmát. Bármilyen tudományos kutatáshoz innen nyerhetők adatok. A fekvőbeteg-adatok nyilvántartásának rendszere bonyolult, így nehezen lekérdezhető. A szerző tízéves tapasztalata alapján felvázolja az adatbázis tipikus hibáit, amelyek akadályozzák a korrekt lekérdezést. Orv. Hetil., 2012, 153, 1234–1239.

Restricted access

A myocardialis infarctus miatt kórházban kezelt betegek ellátásáról, korai és késői prognózisáról eddig nem jelent meg átfogó hazai közlemény. Célkitűzés: Az infarktus miatt kezelt betegek ellátási módjának, a betegek prognózisának vizsgálata. Módszer: A szerzők hat év (2004–2009) finanszírozási adatbázisának elemzésével vizsgálják a kórházban kezelt infarktusos betegek számát, a kezelés során elvégzett katéteres érmegnyitás gyakoriságát, valamint a betegek 30 és 365 napos halálozását. Eredmények: Megállapítják, hogy a vizsgált időszakban a kórházban kezelt infarktusos betegek száma lényegében nem változott (körülbelül 16 500 beteg/év). A kórházi esetek alapján számított incidenciaérték a férfiak esetén minden korcsoportban magasabb, mint a nőknél, a különbség az idősebb korcsoportok esetén csökken. A megfigyelési idő alatt a 30 és a 365 napos halálozás 1,8%-kal csökkent (18,9% vs. 17,1%, illetve 29,9% vs. 28,1%), ami a 70 évnél idősebb betegpopuláció halálozásának csökkenéséből adódik. A vizsgált időszakban az infarktus kezelése során végzett katéteres érmegnyitások lényegesen gyakoribbá váltak (18,2% vs. 49,8%). A finanszírozási adatbázisban használt betegségek nemzetközi osztályozása egységesen kezeli a myocardialis infarctus különböző formáit, ezért a katéteres érmegnyitás életkilátásokra kifejtett hatása – kórformák szerint – nem vizsgálható. Következtetések: A szerzők megállapítják, hogy a finanszírozási adatbázis alkalmas az ellátás alapvető adatainak vizsgálatára, ellátásszervezési döntések támogatására, ugyanakkor az ellátás megfelelőségének, az egyes beavatkozások eredményességének mérése prospektív, a speciális szempontokat kielégítő adatbázisok működtetésével lehetséges, amelyek a részleteket is feltáró elemzéseket tesznek lehetővé. Orv. Hetil., 2012, 153, 102–112.

Open access

A szerzők a hazai Nemzeti Rákregiszter alapvető célkitűzéseit és feladatkörét foglalják össze, nemzetközi környezetbe helyezve. Ismertetik a több mint 100 éves múltra tekintő, Európában kiemelkedő színvonalú hazai rákstatisztikai törekvéseket és ezek termékenyítő hatását a daganatos adatgyűjtés jelenlegi tevékenységére. Az összeállítás foglalkozik az informatikai fejlesztéssel, s olyan elvi és gyakorlati jellegű kérdésekkel, mint a mortalitási és morbiditási statisztikák párhuzamos megjelenítése és értékelése, annak hazai és nemzetközi népegészségügyi jelentőségével. Kiemelik, hogy a Nemzeti Rákregiszter hiteles adatgyűjtése és szolgáltatása össztársadalmi jelentőségű, népegészségügyi kérdés, amely a kockázati tényezők jobb megismerése, a megelőzés és a betegellátás szempontjából döntő fontosságú. A magyar onkológiai ellátórendszer elkerülhetetlen szerkezetátalakítása, európai harmonizációja csak megbízható információszolgáltatással és cserével vihető végbe, a hazai sajátosságok és a nemzetközi elvárások figyelembevételével. Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1415–1420.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Lívia Varga, Zsuzsanna Nemes Nagy, Andrea Mosonyiné Kőszegi, Sándor Nagy, Judit Jakab, Anikó Szilvási, Zsófia Vilimszky, András Bors, Attila Tordai, Ildikó Zsigmond Soós and Hajnalka Andrikovics

M, Storry JR, et al. Erythrogene: a database for in-depth analysis of the extensive variation in 36 blood group systems in the 1000 Genomes Project. Blood Adv. 2016; 1: 240–249. 8

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Iljicsov, Magdolna Simó, Nárcisz Tegze, Miklós Szócska, Péter Mátyus and Dániel Bereczki

database. Available from: https://www.edmus.org/ [accessed: July 17, 2018]. 26 Confavreux C, Compston DA, Hommes OR, et al. EDMUS, a European database for

Open access

Practice Research Database for pharmacoepidemiology. Br. J. Clin. Pharmacol., 1998, 45 (5), 419–425. 15 Morgan, C. L., Mukherjee, J., Jenkins-Jones, S., et al

Open access

.] Orv. Hetil., 2012, 153 (29), 1158–1162. [Hungarian] 2 Gresz, M.: Evaluating the National Health Insurance database of Hungary from the aspect of a health insurance

Restricted access