Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "Demosthenes" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Jelen tanulmányban amellett érvelek, hogy a „ἱερόσυλος” (szentélyrabló) és a „κατάρατος” (átkozott) szavak meghatározó elemei Démosthenés érvelésének a Timokratés elleni beszédében. Ebben a beszédben mindkét szó egyértelműen a vallásos szókészlet elemei közé tartozik, Démosthenés jogosan és meggyőzően használ ilyen erős kifejezéseket ellenfeleivel szemben. Mivel mindkét szó ritkán fordul elő a klasszikus kori prózai szövegekben, ezért a pontos jelentés meghatározása végett, ami alapfeltétele annak, hogy feltárhassuk az adott szavak érvelésben betöltött szerepét, megvizsgálom a Kr. e. V–III. századi párhuzamos prózai szöveghelyeket, továbbá az epigráfiai, valamint a korábbi drámai forrásokat is.

Restricted access

áttekintést közölt a Démosthenés ellen című (továbbiakban Dem.) beszéd papiruszának, a hat (?) csoportra szétesett töredékegyüttes történetéről, azonosításukról és lelőhelyeikről. 1 A kiváló olasz filológus bizonyosan Jensen 1917. évi kritikai kiadásának

Open access

A habent sua fata libelli közhelyszerű igazsága a Hypereidés-corpus kalandos történetének egészére helytálló, de még azon belül is különösen figyelemre méltó az, ami a Démosthenés ellen elmondott beszédet megőrző papirusszal, a

Open access

Obwohl die klischeehafte Wahrheit des habent sua fata libelli für die gesamte abenteuerliche Geschichte des Hypereides-Handschriftencorpus ihre Gültigkeit hat, verdient das Schicksal des Papyrus mit der Rede Gegen Demosthenes – der ersten Hälfte

Open access

fertur adversus Aristogitonem oratione . Diss. Cervimontii 1883; SCHAEFER, A.: Demosthenes und seine Zeit . Bd. III. Leipzig 1887; SCHLÄFKE, R.: De Demosthenis quae dicuntur adversus Aristogitonem orationibus . Diss. Gryphiae 1913; VINCE, J. H

Restricted access

, akkor a szabadlábra helyezett személyt bebörtönzik, továbbá a kezesek vagyonát is elkobozzák. 22 Erre válaszul Diodóros graphé nomon mé epitédeion theinai perbe fogta Timokratést, 23 a beszéd szövegírója pedig Démosthenés volt. 24 A Timokratés elleni

Open access

The sixtieth speech in the Demosthenic corpus should be regarded as an authentic text of the funeral oration for the Athenian dead from the battle of Chaeronea in 338 BC. Its authenticity was denied by Dionysius of Halicarnassus and other ancient critics on stylistic grounds, but the stylistic differences between the Funeral Oration and other Demosthenic speeches can be explained by the difference in genre. The funeral orations of Lysias and Hyperides are similarly different from other material by those authors, and the content of the Demosthenic speech well suits its historical and literary context.

Restricted access

The use of both the word keryx and the term ant’ agores themenos in Solon’s Salaminian elegy led to misunderstandings, and on the basis of the poem’s words, subsequent authors supposed that Solon presented his work as a herald on the agora . If he was indeed a herald, then — just like Aischines — he must have had a pilidion (a hat to guarantee his safety) on. Therefore Solon had not been condemned to statutory death. The pilidion was later on considered a sign of madness as a result of semantic change or radiation. Consequently, in the first century Philodemus and Cicero wrote about Solon as a madman. Yet in the case of a wise statesman this motive demanded further explanation, which is why the incident was marked as Solon’s genial idea: as if he had been aware that standing up for his cause feigning to be mad was a way to avoid punishment.

Restricted access

felmerült, korábbi álláspontomtól eltérő vagy azt részben kiegészítő megállapítások indokolják. 1 A közbevetett beszélgetés (hypophora) A császárkori szónoklattani szakíró, Tiberios Démosthenés alakzatairól írt rövid értekezésének 39. fejezetében

Open access