Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "Disturbance" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

The round statue of enthroned Tyche was originally displayed in the middle of the front row of seats in the west theatre of Umm Qais. The statue of high quality is made of ivory coloured marble, while the theatre is constructed of black basalt stone. This contrast of colour and material made the statue stand out and intensified the beauty of the theatre. The statue has been moved by the Department of Antiquities of Jordan and displayed at Umm Qais Archaeological Museum, registered as number 13c. The Gadara Tyche appeared with one of the main symbols of the goddess, the cornucopia.

Highly realistic and geometric models of cultural heritage objects are attractive tools for documentation, preservation and promotion purposes. 3D imaging, using dense stereo matching techniques, is used for accurate and realistic modeling of the Tyche statue and the theatre of Umm Qais. Acquiring 3D surfaces with image matching solutions has many advantages related to the flexibility, cost effectiveness of, and need for short data collection time on the site without disturbance to the site’s visitors.

Restricted access

A tanulmány egy 10. századi temető hitelesítő ásatása során előkerült sírt ismertet, továbbá foglalkozik a sírból előkerült, egy, a magyar kutatás által mindeddig nem azonosított, agancsból faragott tárgy funkcionális meghatározásával. A szerzők áttekintik és értékelik az íjmarkolat részeként meghatározott tárgytípust, illetve Kárpát-medencei párhuzamait, bemutatva annak kelet-európai kapcsolatrendszerét is.

Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access

A kazah–magyar együttműködés 2005-ben megszületett ötlete 2007-től valósult meg. Az együttműködés célja a korai türk régészeti örökség kutatása. Ebből a magyar fél (ELTE BTK Régészettudományi Intézet) a Zsetiszu vidéke kora középkori településeinek kutatását vállalta fel. Így kezdetben négy helyszín (Merke, Aszpara, Dzsájszán 27–Terekti 1 és Tölebi) felmérését végeztünk el, 2008-ban pedig megkezdtük a Tölebi határában található 9–10. századi vár régészeti kutatását. A tanulmány célja az eddigi eredmények rövid bemutatása.

Restricted access

incantations and belief narratives also refer to the need for and methods of defence, at the core of which is an awareness of the dangerous disturbance of the boundary between the two worlds, 4 and various actions aimed at returning the protagonists to the

Restricted access

, whether in classical or quantum mechanics, are unstable systems. In such systems, a small disturbance is magnified, and initially adjacent trajectories diverge. Instability introduces important new aspects. 30 From 1975 onwards: the theorizing of fractal

Restricted access

on a short section remained due to a later disturbance. It seems to be the continuation of grave ditch no. 363 running on the other side. Stretch no. 363 was a shallow and vaguely outlined ditch that ran parallel to the longitudinal western wall of

Open access

. 14 ). 91 Interestingly though, contrary to the examples from Szentlőrinc in which decent amounts of grave goods was found, 92 in this case only one segment of an astragal belt came to light, which might be the result of either disturbance or grave

Open access

the smallest ratio of desonorization in Southern Italy (0%), which might be an indication of relatively less disturbance in the degree of sonority of the plosives in general. Degemination is also split by the Massa-Senigallia line: most of the Romance

Open access

only found weeds and mud-dwelling species in the sediment. In the younger part of the profile dandelion ( Taraxacum sp.), dock ( Rumex sp.) and white goosefoot ( Chenopodium album ), too, appear, which suggests an even more intensive disturbance and

Restricted access