Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

. Honvári János. (2005): Magyarország IMF-csatlakozásának előtörténete Valóság XLIX. évf. 10, 82–102. Honvári János (2006): XX. századi magyar gazdaságtörténet. Aula Kiadó, Budapest. Honvári János

Restricted access

Nowadays globalization and sustainable development are interconnected economic factors having positive and negative effects on various aspects of human rights. Although the internationalization of human rights and the birth of their so-called third generation can be attributed to globalization, it has increased disparities regardless of anti-discrimination principles of human rights. There is a minimum level of economic development and resources essential for providing full-scale human rights coverage, for this reason both IMF and World Bank has on several occasions been charged with prescribing structural reform projects and shock therapy measures on state budgets, that significantly deteriorated the conditions in the population’s economic and social rights. The active participation in the global problem’s solution is also an important element of the UN Secretary General’s strategy which aims at turning the UN into an international organization that does not watch mass scale human rights abuses silently, is able and willing to act to promote development, security and human dignity in order to achieve global freedom. Not only the active role of the international organizations, but also the decision-making process closer to the levels accessible to people must also be reinforced to improve the human rights dimension of sustainable development.

Restricted access

. , ‘ Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty ’ ( 2005 ) 4 IMF Current Developments in Monetary and Financial Law 3 – 16 . Golubović , S. , Evropska monetarna unija

Restricted access

. Sadikov , A. , ‘ Border and Behind-the-Border Trade Barriers and Country Exports ’ IMF Working Paper (WP/07/292) , December 2007 . Available at 〈https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/ wp07292.pdf〉 accessed 1 October 2016

Restricted access

’s Corporate Debt Problem ( 2016 ) WP/16/203 IMF Working Paper <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16203.pdf> accessed 10 September 2017. Mujačević , Elvis, Vizjak

Restricted access

2008 A fair and substantial contribution by the financial sector , IMF final report for the G-20, June 2010. 52. COM(2011

Restricted access

A fair and substantial contribution by the financial sector, IMF final report for the G-20, June 2010. The White House Office of the Press Secretary, January 14, 2010. Dodd-Frank Wall Street

Restricted access

. & Schneider, F. (2018) Shadow Economies around the World: What Did We Learn over the Last 20 Years? IMF Working Papers. 26 Park, H. (2013) Re

Open access

A jelenlegi gazdasági világválság kitörésekor a szakértők felismerték, hogy ennek méretei, veszélyei túlnőttek a ciklikusan bekövetkező recessziókon. Természetes képzettársításként a nyolcvan év előtti Nagy Válsággal vetették össze. E krízis volt – békeidőben – az emberiséget sújtó legnagyobb gazdasági katasztrófa. A válságkezelés eredményes módjait keresve adódott F. D. Roosevelt amerikai elnök sikeres megoldásokat alkalmazó New Deal-jének példája. (Ezért merült fel a jelenlegi válság kezelésére egy új, a mai korszaknak megfelelő New Deal gondolata.) A negatívumok is tanulságosak: az akkori amerikai „elszigetelődési politika” lett a Nagy Válság elhúzódásának egyik fő oka. A második világháború vége felé F. D. Roosevelt kezdeményezte a nemzetközi pénzügyi rendszer szabályozását: az egyezmény létrejött, 1944-ben Bretton Woodsban fogadták el. (Akkor született a Világbank és az IMF.) Most is a javaslatok közt szerepel egy, a mai feltételekhez idomult, hasonló megállapodás létrehozása.A szerző törekvése, hogy történelemszociológiai módszerekkel elemezze az 1929 utáni és a mai válság azonosságait és különbségeit, jobb eligazodásunk érdekében. Az elemzést a Társadalomkutatás 2010/1. számában folytatja.

Restricted access

Democracy: The Human Development Sequence 2005 International Monetary Fund (1997): IMF online publication, available at

Restricted access