Search Results

You are looking at 1 - 10 of 46 items for :

  • "Magyarország" x
  • Business and Economics x
  • All content x
Clear All

Rácz M. (2000): Magyarország EU-érettségéről a gazdasági makró-mutatók alapján. Magyar Tudomány , 2000/7. Somai M. (1997): Autóipar itthon és a világban. VKI. Kihívások. No. 72

Restricted access

, 2005. június. NFH (2005a): Gondolkodjunk együtt Magyarország jövőjéről - Gondolatébresztő a II. Európa Terv készítésében résztvevő partnerek számára. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

Restricted access

A tanulmány a magyar külkereskedelmi versenyképesség alakulását vizsgálja az EU-csatlakozás függvényében. A csatlakozás egyik legközvetlenebb hatása a 25 tagország közötti kereskedelem akadályainak teljes eltörléséből, és a harmadik országok felé kivetett vámok szintjének csökkentéséből fakad. A cikk kimutatja, hogy a magyar külkereskedelmi versenyképesség összességében javult az EU-csatlakozással, de nem minden viszonylatban és nem minden termék vonatkozásában.

Restricted access

[Előszóa Lisszaboni Folyamat és Magyarország - Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi konferenciája anyagát közlő folyóiratszámhoz.]

Restricted access

A szerző kereskedelempolitikai eszmefuttatást ír le Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása szempontjából, különös tekintettel a WTO jelenleg folyó Doha-forduló­jára. A körtárgyalások folyamán az EU közös mezőgazdasági politikája a támadások közép­pontjába került, ezért annak újabb változása várható - ez kedvezhet a komparatív előnyökkel rendelkező Magyarország számára. A forduló során várható a vámok további csökkentése, ami a magas vámokkal rendelkező fejlődő országok számára eredményez jelentős vámcsökkentéseket. A csatlakozáskor Magyarországnak át kell vennie az EU Közös Kereskedelempolitikáját; az EU széles körű preferenciális rendszere és a jelenleg magasabb magyar vámtarifák következtében a magyar piac a külsőkkel szemben nyitottabbá válik.

Restricted access

Magyarország integrációs érdekeinek egyik legfontosabb oldalát a magyar-EU csatlakozási szerződésből és az EU strukturális és kohéziós politikájából fakadó pénzügyi lehetőségek adják. A szerződésben szereplőalapvetőpénzügyi adatokhoz képest bizonyos tényezők módosít(hat)ják az EU-magyar költségvetési egyenleget. E tanulmány megkísérli összefoglalni a pozitív (áfa- és egyéb adózási hatások) és negatív (vámok, Schengen-kompatibilis határok, KAP-társfinanszírozás, EU-intézmények, valamint új hazai és külföldi intézmények finanszírozása) költségvetési hatásokat, és felvázol forgatókönyveket a 2004-2006-os periódusra vonatkozóan.</o:p>

Restricted access

A tanulmány összehasonlító elemzést közöl a magyar és egyesült királyságbeli, vidéken működő kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) üzleti támogatási igényeiről. A hasonlóságok között említhető, hogy mindkét ország vizsgált vállalkozásai a preferált segítségfajták között említették a bankokat és a_

Restricted access

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás kivonata.]

Restricted access

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás.]

Restricted access

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás.]

Restricted access