Search Results

You are looking at 1 - 10 of 110 items for :

  • "Magyarország" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

238 Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. Magyarország Nemzeti Atlasza

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Ubul Fügedi, Tamás Pocsai, László Kuti, István Horváth, and József Vatai

Magyarország középső részén (a Balaton és a Tisza között) a talajvíz ingadozási zónája felett gyakran vastag mészakkumulációs szint fejlődik ki. Karbonátiszapok válnak ki a Duna–Tisza közi hátság szikes tavainak fenekén is. Az ország egyéb vidékein e folyamatok jelentősége alárendelt. A hátságot felépítő homokot és löszt a Duna hordalékából, a karbonátásványokat pedig a Dunántúli-középhegység porló karbonátos kőzeteiből, a jégkorszakban fújta jelenlegi helyükre a szél. A konszolidált üledékekben az elemek többségének át- és felhalmozódását három folyamat határozza meg: a talajosodás, a lefolyástalan, időszakos tavacskák kialakulása és a kapilláris vízm_o

Restricted access

Észak-amerikai és magyarországi talajok víztartó képességét hasonlítottuk össze. Az észak-amerikai és magyarországi talajok víztartó képességét Clapp és Hornberger (1978) (?CH(?)), valamint Rajkai (1988) (?R(?)) parametrizá-ciója alapján elemeztük. Az elemzést homok, vályog, agyag fizikai talajféleségre, valamint homogén (?H/YH) és inhomogén (?INH/YINH) területi eloszlású talajnedvességre vonatkozóan végeztük el. Az inhomogén területi eloszlású ?-t normális eloszlással szimuláltuk.  A legfontosabb eredményeket a következokben foglaljuk össze:  1. A ?CH H(?) és a ?R H(?) közötti eltérések a legnagyobbak az agyag fizikai féleség esetén, száraz viszonyokban (pl. log½?CH(0,15 m3m-3)½-log½?R(0,15 m3m-3)½= 2 pF érték).  2. A ?R H(?)- és a ?R INH(?)-függvények közötti eltérések minden fizikai féleségre és ?-értékre vonatkozóan kicsik. 3. Számszerusítettük a ?INH(?)- és a ?H(?)-függvények közötti kapcsolatokat. Az eredmények a talaj vízháztartásának becslése során hasznosíthatók.

Restricted access

. , Szurkos G. , Vermes J. , 2005 . Éghajlatváltozások geokémiai hatásai Magyarország középső és keleti részén . MÁFI Évi Jel. 2004-ről . 65 – 71 . Fügedi

Restricted access

. Magyarország genetikus talajtípusainak, altípusainak és változatainak szisztematikus jegyzéke In: Szabolcs I. (szerk.)(1966). A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve, Országos Mezogazdasági Minoségvizsgáló Intézet , Budapest , pp. 165 - 254

Restricted access

–153. Berényi N., 1943. Magyarország Thornthwaite rendszerű éghajlati térképe és az éghajlati térképek növényföldrajzi vonatkozásai. Időjárás. 47. 81–91, 117–125. Brook, J. R. et al., 1999. Description and evaluation of

Restricted access

. Szász G., 2002. Magyarország agroökológiai fajspecifikus paraméterei. Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum. Kézirat. Tóth G., 2000a. A nemzetközi földminősítési kutatások eredményeinek és a földminősítés

Restricted access

osztályozási rendszer keretei között . Agrokémia és Talajtan . 64 . 299 – 316 . F ÖLDVÁRI GY. & D ARAB K. , 1966 . Magyarország genetikus talajtípusainak

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Erzsébet Osztoics, Katalin Sárdi, István Sisák, András Osztoics, Marianna Magyar, and Péter Szűcs

. Phosphorus Loss from Soil to Water 311 328 Stefanovits P. & Sarkadi J., 1963. A műtrágyázás várható hatásának térképei. In: Stefanovits P.: Magyarország

Restricted access