Search Results

You are looking at 1 - 10 of 83 items for :

  • "Magyarország" x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • All content x
Clear All

. Fülöp , J. , V. Dank 1987 : Magyarország kainozoikum elhagyásával készített földtani térképe (Geological map of Hungary with the omission of the Cenozoic) . — Geological Institute of Hungary . (in Hungarian

Open access

. Budai , T. , L. Gyalog 2010 : Magyarország földtani atlasza országjáróknak (Geological Atlas of Hungary for excursionists) . — Geological Institute of Hungary , Budapest , 248 p. (in Hungarian

Open access

Mountains (Transdanubian Range, Hungary) . – Rivista Italiana di Paleontolgia e Stratigrafia 112 , pp. 359 – 371 . Budai , T. , Gy. Konrád 2012 : Magyarország földtana

Open access

. Gyalog , L. (Ed) 2005 : Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása) 1:100 000 (Explanatory book of the 100 000 surface geological map series of Hungary, short summaries of the units) . – Explanatory Book

Open access
Central European Geology
Authors: Ádám Bede, Roderick B. Salisbury, András István Csathó, Péter Czukor, Dávid Gergely Páll, Gábor Szilágyi, and Pál Sümegi

(Eds): Magyarország élohelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011 . MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete , Vácrátót , pp. 174 – 181 . (in Hungarian) Horváth , T

Open access

, 12/3-43, pp. 49-75. Nováky, B., 1984: Magyarország vizeinek műszaki-hidrológiai jellemzése (Technical-hydrological characterization of the waters of Hungary). - VITUKI Kiadvány, Bp. Műszaki leírás

Restricted access

37/ 2 25 35 (Hydrogeological results of the metro line 4). T. Kecskeméti 1998 Magyarország epikontinentális

Restricted access

formations) . — In: Bérczi , I. , Á. Jámbor (eds): Magyarország geológiai képzõdményeinek rétegtana (Stratigraphy of geological formations of Hungary), pp. 309 – 318 . Dosztály , L. , S. Józsa , S

Restricted access

, Gy., Szűcs, L. 1954: A paksi löszfal anyagának talajtani vizsgálata (The soil investigation of the Paks loess wall). - Agrokémia és Talajtan, 3, pp. 397-404. Stefanovits, E 1961: Magyarázatok Magyarország genetikus

Restricted access

Magyarország mérnökgeológiai áttekintése MÁFI Budapest 199 (Engineering geologic survey of Hungary). J. Hegyi

Restricted access