Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "Mezőföld" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Zsófia in prep . Az avar kor háztartás-régészeti kutatása a Mezőföldön az edényművesség tükrében. (The investigation of Avar period household and pottery production in the Mezőföld region) . Készülő

Restricted access

Egy középső bronzkori balta Csernátonból (Cernat, Ro)

Adatok a „Pădureni” típusú balták tipológiájához és deponálási szokásához

Archaeologiai Értesítő
Author: J Puskás

Mezőföld (Hungary) . In: S zathmári , I. (ed.): An der Grenze der Bronze- und Eisenzeit . Festschrift für Tibor Kemenczei zum 75 . Geburtstag. Budapest , 477 – 484 . V ulpe , A

Open access

juhászat kérdése a Mezőföldön a 18–19. században. (The Shepherds’ Chests and the Question of Shepherding in the Mezőföld Region in the 18 th –19 th centuries). Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve VI. VII . 1975–76. 174–197. Gyáni , Gábor

Restricted access