Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "Roman love elegy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper tries to develop the characteristics of Roman love elegy from the scanty remains of Greek Hellenistic elegy. The most important Hellenistic predecessors of love elegy are poems mourning a deceased partner, like the Lyde of Antimachos of Kolophon and the Epikedeion Aretes of Parthenios of Nikaia. These poems seem to have contained at least some subjective passages, even if they are difficult to verify in the fragmentary tradition. The novelty of Roman love elegy seems to consist not only in the intensivation of such subjective elements, but mainly in a change of direction of the mourning element still present there: the love elegist mourns not a beloved partner's external death, but his own death-like desolation because of the partner's infidelity. The motive of mourning death used literally in Hellenistic Elegy is metaphorized in Roman love elegy.

Restricted access

A cikk azt a problémát vizsgálja konkrét szöveghely értelmezésével, hogyan teremthet lehetőséget gazdagító új olvasatok megfogalmazására régebbi irodalmi, esztétikai előfeltevéseink felülvizsgálata. Az Aeneis Nisus és Euryalus-epizódjában a szerző egy homérosi ihletésű katonai epizódban az epikus és heroikus világtól (a cikk szóhasználatában epikus kódtól) idegen elemekkel bővíti ki az elbeszélést. A szerelmi elégia nyelve és a görög fiúszerelem fogalma azonban feszültséget hoz a homérosi katonatörténetbe. Ennek eredményeképpen a részletet záró költői megszólalás és maga a történet között az interpretáció szempontjából termékeny feszültség alakul ki. A cikk amellett érvel, hogy ezt a feszültséget nem szabad eltüntetnie az inter pretációnak, helyette az egységesség követelményét érdemes újragondolni.

Restricted access