Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "Social inequalities in health" x
  • All content x
Clear All

Sok vita folyik az egészségi állapotbeli társadalmi egyenlőtlenségekről, különösen az ifjú és serdülő korban. Az irodalom arról számol be, hogy szemben a felnőttkori egyenlőtlenségekkel, fiatal korban bizonyos mérvű kiegyenlítődés tapasztalható. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az egyenlőtlenségek alacsony_t

Restricted access

36 36 47 Borrell, C., Domínguez-Berjón, F., Pasarín, M. I., Ferrando, J., Rohlfs, I., Nebot, M. (2000): Social inequalities in health related

Restricted access

. 2007 64 1355 1362 National strategy to reduce social inequalities in health. Norvegian Ministry of Health and Care Services, 2007

Restricted access

tackling social inequalities in health: Levelling up, Part 2. World Health Organisation, Regional Office for Europe, Copenhagen. WHOLIS E89384, 2007.

Restricted access