Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

1990 és 2007 között Semmelweis Ignác nyolcadik tanszékvezetői utódjaként a Baross utcai Női Klinikán döntően a nagy felfedezéshez szükséges feltételek szerencsés összetalálkozása, reménytelen küzdelmei, halálának körülményei, négyszeri kihantolása és ötszöri temetése, névmagyarosítása és a vele kapcsolatos tudatos vagy véletlen tévedések foglalkoztattak. Megemlékezésemben a nagy elődre vonatkozó élményeimet és tapasztalataimat foglalom össze. Orv Hetil. 2018; 159(26): 1071–1078.

Restricted access

4291/2010. számú ügyben.] http://www.ajbh.hu [Hungarian] 8 Government decree No. 145/1999 (X. 1.) regarding law No. 43 of 1999 on cemeteries and on burial procedures

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Bence Farkas, Dávid Petrétei, Gergely Babinszky, Gábor Dudás, Gergő Szabó, Csaba Bognár, and Márta Jäckel

cemeteries and burials. [145/1999. (X. 1.) kormányrendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Kourosh Shahraki, Mohammad Naeim Amini Fard, Farkhondeh Shahri, Rama Pourmatin, Tafgeh Mohammadi, Paria Ghasemi Boroumand, and Kianoush Shahraki

dehiscence, improper burial stitches, trapping the vitreous in the wound, the scleral tunnel, and unwanted conjunctival filtering bleb [ 1 ]. Wounds without sutures in cataract surgery can cause the organism gets into the eye after surgery. Since absolute

Open access

A magyar jogban a halottakon végezhető, de nem temetési beavatkozásokról csak az egészségügyi jog szól, így egyéb tudományos célú vizsgálatok sem lennének elvileg lehetségesek. Ebben kizárólag a nemzetközi múzeumi etikai kódex érvényesül. Sok kultúra ezt halottgyalázásnak tekinti. A halottgyalázás kriminális formáin túl az orvosi eljárás (kutatás és gyakorlás) is alkalmas lehet arra, hogy a holttest méltóságának sérelmét jelentse. Ennek ellensúlyozása, hogy a post mortem beavatkozásokhoz az érintett vagy hozzátartozói beleegyezése szükséges. A dolgozat a magyar szabályozást mutatja be, amelyben a halottat betegnek tekintjük, a holttest vonatkozásában a betegjogok speciális érvényesülése történik. A jog a boncolást illetően számos jogot ad a hozzátartozónak, és az anatómiai oktatást is szabályozza. A szervnyerés során az opting-out elvét érvényesíti, tiltakozást csak a betegtől fogad el. Szigorúan védi az elhunyt egészségügyi adatait, de nem korlátozza a hozzátartozók érdekérvényesítését. A képzés és továbbképzés csekély figyelmet fordít ezekre a kérdésekre, a szabályozás pedig nem felel meg a jelenkor elvárásainak és lehetőségeinek, ezért célszerű lenne újragondolni a probléma teljes spektrumát. Orv. Hetil., 2012, 153, 330–338.

Restricted access

surface, and burial soil: Information about diet and paleoenviromental. Am. J. Phys. Anthropol., 1996, 101 , 101–113. Albert R. M. Phytolith analysis on dental calculus, enamel surface

Restricted access

, Crete. Int. J. Osteoarcheol., 2007, 17 , 63–72. (First published online: 30 Aug 2006) Paine, R. R., Vargiu, R., Coppa, A., et al.: A health assessment of high status Christian burials recovered from the

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Katalin Károlyházy, Balázs Fazekas, Janka Fazekas, Péter Hermann, and Krisztina Márton

tracing, a good laboratory service, safe burials and social mobilization  • Raising awareness of risk factors for Ebola infection (education) and protective measures that individuals can take is an

Restricted access