Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "churchyard" x
  • All content x
Clear All

Burg von Fonyód). ARegia 2–3, 104–114. Fodor I. 2005 Árpád-kori templom körüli temetők Hajdúdorog határában (Churchyards from the 11th–13th centuries at Hajdúdorog). OpHung 6, 197–212. Fusek, G. 1998

Restricted access

The young Gogol published a study on the teaching of geography for children in 1831. At the same time, he was writing the collection of short stories, Evenings on a Farm near Dikanka (1831–1832). We can observe interesting connections between his texts – prose fictions and pedagogical writing – of this period: motives belonging to geography, history and folklore make a specifically large context. The author’s interest in geology, as he writes, in the „underground geography” (“подземная география”) – the earth’s crust, rocks, strata – corresponds with the “underground mythology and folklore” in the Dikanka stories, with the demonic figures ( колдун, ведьма, черт ), places ( abyss, ravine, depths of the earth, swamp, churchyard ) and time ( night ). In this study, on the basis of the Gogol’s long-time unedited manuscripts ( Неизданный Гоголь , ed. by I. A. Vinogradov, Moscow, 2001) we investigate the common roots of the seemingly heterogeneous motives to discover the hidden strata and meanings of his early works.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Dudás, Bernadette Kerekes-Máthé, Mária Henrietta Gábor, I. Krisztina Mártha, and Szilárd Sándor Gál

through the valley of the shadow of deathˮ: research of the medieval churchyard cemeteries (Opuscula Hungarica 6). [A borsodi várnépek temetőinek embertani adatai. In: Ritoók Á, Simonyi E. (szerk

Restricted access

, A., Wall, S. and Westberg, M. (2014): Lichens from the Vadstena Monastery churchyard — the burial place of Erik Acharius. — Graphis Scripta 26 (1–2): 34–39. Westberg M. Lichens

Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anett Illés, Péter Balicza, Anikó Gál, Klára Pentelényi, Dóra Csabán, András Gézsi, Viktor Molnár, and Mária Judit Molnár

–245. 31 Wilcox RA, Churchyard A, Dahl HH, et al. Levodopa response in Parkinsonism with multiple mitochondrial DNA deletions. Mov Disord. 2007; 22: 1020

Open access

placement as a morphological and semantic marker in Israeli Hebrew . Hebrew Studies 41 . 53 – 82 . Bolozky , Shmuel and Michael Becker . 2006 . Living lexicon of Hebrew nouns. Manuscript, University of Massachusetts Amherst. Churchyard

Full access

, 173 – 183 . Ritoók Ágnes 2007 A templom körüli temetok felfedezése (The discovery of the medieval churchyards) . In

Restricted access

–912). Politics and people. The Mediterranean World 15. Leiden-New York-Köln 1997. TÜrk 2005 = A. Türk : Árpád-kori templom körüli temető feltárása Szentes-Kaján, Temetőhalmon (The excavation of a churchyard from the

Restricted access

The burials in the churchyard of the medieval county centre at Zalavár yielded a total of 74 greyish-white and light or dark purple multi-faceted beads made from a mineral substance ( Fig. 1 ). According to Dr. Gábor Papp, director of the Department

Open access