Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "cognitive representations" x
  • All content x
Clear All

whether the topic is an ageing society or an active old age because statistics predict that in 2050 every fifth person will be over 60 years old. The health-psychological correlates of normal ageing can be easily captured by cognitive representations of

Open access

Az emberek térrel kapcsolatos értelmezéseinek vizsgálata igen érdekes kutatási terület, hiszen a valóságos térnek (akár egy településnek) az objektív módon meglévő térelemeit – és különösképpen a térelemekhez kapcsolódó különböző vélekedéseket – az ember maga állítja elő, és szubjektív módon értelmezi, határozza meg azokat. A mentális térképezés során a térről szerzett információk is egyénileg formálódnak, mégpedig úgy, hogy azok a magunk számára segítenek eligazodni abban, mi hol van, mely területen kik laknak, egy adott helyre hogyan juthatunk el, mit hol, vagy éppenséggel hol mit csinálhatunk. A kérdés legtöbbször az, hogy ezek e térképek mennyire tükrözik a valóságot, vagy inkább mennyire állnak közel a valósághoz. A tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam és megnevezzem azokat a lehetséges tényezőket, amelyek befolyásolhatják a mentális térképek pontosságát.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Egy súlyos betegség lelki megélésének, egyéni értelmezésének a vizsgálata fontos feladat, ugyanis ezen tényezők befolyásolhatják a megküzdéses válaszokat, illetve a betegség pszichés és szomatikus kimenetelét. A klinikai gyakorlatban a maladaptív reakciók szűrése, illetve a pszichés intervenciók hatékony megtervezése érdekében olyan, széles körben alkalmazható mérőeszközre van szükség, mely a betegséggel összefüggő érzelmi és kognitív reprezentációkat gyorsan, mégis kellően részletesen méri. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a Pictorial Representations of Illness and Self Measure teszt általunk kifejlesztett rajztesztverziója (PRISM-D) és utótesztje alkalmazhatóságának vizsgálata volt a klinikai gyakorlatban, daganatos betegek körében. Módszer: Vizsgálatunk során 150 fő, kezelés alatt álló daganatos beteggel vettük fel a Pictorial Representations of Illness and Self Measure rajztesztverzióját és annak utótesztjét. Eredmények: A teszten nyerhető kvantitatív adatok alapján a vizsgált személyek nagymértékű, betegségtől való lelki szenvedést éltek meg, bár e tekintetben a mintára nagyfokú heterogenitás jellemző. A betegek többsége negatív érzéseket társított a betegségéhez, úgymint distressz, félelem, szomorúság, bizonytalanságérzés. A betegségreprezentációk tekintetében megjelent a betegség jelzésként, akadályként, megoldandó feladatként, küzdelemként, veszteségként, csapásként és személyes kudarcként való interpretálása. A betegséget szimbolizáló kör mérete és térbeli elhelyezkedése alapján azonosíthatók a betegséget tagadó, illetve bagatellizáló betegek, továbbá a betegséget rendkívül súlyosnak megélő személyek is. Ezen információk feltárása a betegséggel való megküzdés és a betegségviselkedés szempontjából kiemelten fontos. Következtetések: Vizsgálatunk alapján a teszt mind a klinikai gyakorlatban, mind a kutatásokban jól alkalmazható, gyors és komplex információt nyújtó mérőeszköz, mely alkalmas a betegséggel összefüggő érzelmi és kognitív reprezentációk kvantitatív és kvalitatív mérésére kórházi környezetben, súlyos, akár verbálisan nehezen hozzáférhető betegek esetében is. Orv Hetil. 2018; 159(48): 2021–2030.

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ágnes Vincze, Andrea Megyeri, Antónia Losonczi, Éva Pintér, Zsolt Nagy, and Judit Demeter

Irodalom 1 Reinhardt M. Cognitive representations of chronic diseases: empirical study of correlation between illness cognition and self

Open access

Collins, N. L. , & Allard, L. M. (2003). Cognitive representations of attachment: The content and function of working models. In G. J. O. Fletcher , & M. S. Clar (Eds.), Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes (pp. 60

Restricted access

, M. J., Garcia-Marquez, L. (2008) Condom inclusion in cognitive representations of sexual encounters. The Journal of Sex Research, 45, 358–379. Andersen, B. L., Cyranowski, J. M. (1994) Women sexual self

Restricted access

Bowlby, J. (1980) Attachment and loss: Vol. 3. Loss . Lippincott New Scale, Philadelphia Brotchie, J., Meyer, C., Copello, A., Kidney, R., Waller, G. (2004) Cognitive representations in alcohol and opiate abuse

Restricted access

] 37 Sándor Z, Csabai M. Application of the PRISM-D drawing test to the complex examination of cancer-related emotional and cognitive representations. [A PRISM-D rajzteszt alkalmazása a daganatos

Open access

postulates that people actively construct their mental representations toward potential health threats (i.e., an illness). Illness representation consists of cognitive representations and emotional representations. These two components interact with each

Open access

when inventors update their own personal cognitive representations, versus adjusting cognitive representations due to the prior efforts of others. More nuanced data for testing would also be preferred. Second, future research could examine more of the

Open access