Search Results

You are looking at 1 - 10 of 410 items for :

  • "communication" x
  • Behavioral Sciences x
Clear All

approach, which takes into account the effects of family context on children’s and adolescents’ development ( Erel & Burman, 1995 ), and examines whether parental (fathers’ and mothers’) characteristics and quality of sex-related communication with children

Open access

. NAZZI , T. , & RAMUS , F. ( 2003 ). Perception and acquisition of linguistic rhythm by infants . Speech Communication , 41 , 233 – 243 . NÉMETH

Restricted access
Authors: Ningyuan Guo, Man Ping Wang, Tzu Tsun Luk, Sai Yin Ho, Daniel Yee Tak Fong, Sophia Siu-chee Chan and Tai Hing Lam

Introduction Evolving information and communication technologies (ICTs) have transformed family interactions by overcoming time and distance barriers. Greater perceived well-being was observed among families who used smartphone

Open access
Authors: Katalin Varga, Csaba Diószeghy and Gábor Fritúz

Cheek, D.B. (1969) ‘Communication with the Critically Ill’, American Journal of Clinical Hypnosis 12, 75–85. Cheek D.B. Communication with the Critically Ill

Restricted access

A tanulmány közös jellemzőket, valamint megkülönböztető jegyeket azonosít a placebo/nocebo, illetve a szuggesztió jelenségei között. A placebóhatás jobb megértéséhez érdemes figyelembe venni azt, hogy a beteg ember szuggesztiók iránti fogékonysága felfokozott, és egész más szabályok érvényesülnek esetükben a kommunikatív „üzenetek” értelmezésekor, mint a racionális, éber egészséges embernél. Így a napi gyógyító munkában - a placebóhatás jobb kihasználása, illetve a nocebóhatás minimalizálása érdekében - nagyobb szerepet kaphatna a tudatosan alkalmazott szuggesztív kommunikáció, amely a páciensek elvárás-, illetve hitrendszerére hatva a legkülönfélébb testi folyamatokat képes befolyásolni.

Restricted access
Authors: Engin Karadağ, Şule Betül Tosuntaş, Evren Erzen, Pinar Duru, Nalan Bostan, Berrak Mizrak Şahin, İlkay Çulha and Burcu Babadağ

References Akçay , H. ( 2011 ). Social media use with the context of uses and gratification: A research on Gumushane University . Journal of Communication

Open access

. Tomasello , M. ( 2008 ). Origins of human communication . Cambridge, MA : MIT Press . Tomasello , M. , Carpenter , M. , Call , J. , Behne , T. & Moll , H. ( 2005

Open access
Authors: Gergely Csibra and György Gergely

Tanulmányunkban egy új hipotézist fejtünk ki, miszerint az emberi faj a tudás tanítással történő átadására és elsajátítására adaptálódott. Ezt az adaptációt, amelyet „pedagógiának”neveztünk el, egy speciális kommunikációs rendszer valósítja meg, amely nem előfeltételezi sem a nyelv, sem a magas szintű tudatelmélet meglétét, hanem éppen hogy maga segítheti elő ezen emberspecifikus képességek kifejlődését mind a filo-, mind az ontogenezisben. Feltételezzük, hogy ennek az új társas tanulási mechanizmusnak az evolúcióját a többszörösen beágyazott eszközkészítés és az eszközök funkciójának ebből következő átláthatatlansága tette szükségessé. A hipotézist igazoló adatok azonban elsősorban a fejlődéslélektanból származnak. Bemutatjuk, hogy az embercsecsemő társas viselkedésének több olyan jelensége, amelyek rejtélyesnek tűnhetnek bevett funkcionális értelmezésük fényében, kézenfekvőbben magyarázhatóak olyan adaptációk működésével, amelyek feladata, hogy elősegítsék a társak által tanítás útján közvetített tudás elsajátítását.

Restricted access

). Cognition and communication in prairie dogs . In M. Bekoff , C. Allen , & G. M. Burgardt (Eds.), The cognitive animal (pp. 257 – 264 ). Cambridge, MA : MIT Press . Walther , E. , Nagengast , B. , & Trasselli , C. ( 2005 ). Evaluative

Open access

communication and language learning involve the same process, the development of learner autonomy is not an add-on, a supplementary course as in Murray ( 2009 ), but an integral part of language learning. Therefore, the definition of autonomy as a

Open access