Search Results

You are looking at 1 - 10 of 89 items for :

  • "communication" x
  • Social Sciences and Law x
Clear All

learning is increasing rapidly. Even though the question whether technology exerts a beneficial influence on students' achievement still remains unclear ( Delgado et al., 2015 ), in general terms, it can be affirmed that Information and Communication

Open access

Absztrakt:

A tanulmány egy, a magyarországi pedagógusok internetezési szokásait, az új infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatait, továbbá a modern infokommunikációs technológiákkal és eszközökkel, illetve azok tanórai alkalmazásával kapcsolatos vélekedéseit vizsgáló empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás a magyarországi közoktatási intézmények, illetve az intézményekben fő munkaviszony keretében alkalmazott pedagógusok országos reprezentatív mintáján (132 intézmény, 962 pedagógus) készült, személyes megkereséssel, kevert kérdezési technikával. A tanulmány a magyarországi pedagógusok körében kapott eredmények bemutatása mellett kitér azok hazai általános populációs és nemzetközi kontextusban való értelmezésére is, valamint arra, hogy az eredmények alapján az oktatási intézmények és a pedagógustársadalom mennyiben jelentik az infokommunikációs fejlesztések bázisát, illetve szűk keresztmetszeteit.

Open access

. 466–479. 14 Markos-Kujbus É. & Gáti M. (2012) Social Media’s New Role in Marketing Communication and Its Opportunities in Online Strategy Building

Open access

Critical Literature Review and Its Implications. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2013/9. ijedict

Open access

, K. (1966) Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge, Mass. 5 Erőss F. & Fábián Z. (1999) Az etnikai előítéletek

Open access

helyzete Magyarországon, 2015. 19 Macbride, S. (1980) Many Voices One World: Towards a New More Just and More Efficient World Information and Communication Order

Open access

understanding of people whose way of thinking and opinions differ from others Meeting norms of living together 3) Responsibility Being responsible for one’s actions Considering the results and effect in advance 4) Communication skills Foster dialogue in the

Open access

., Stable, E. P., Augustson, E., ... & Lenert, L. (2005) Smoking Cessation Research Via the Internet: A Feasibility Study. Journal of Health Communication , Vol. 10. No. 1. pp. 27

Open access

–1032. 16 Elias, N. – Lemish, D. (2008) Media Uses in Immigrant Families: Torn between “Inward” and “Outward” Paths of Integration. International Communication Gazette , 70/1. pp. 23

Open access

. 05. 28.] 4 Buda A. (2014) ICT in Education. In: Kapounová, J. (ed.): Information and Communication Technologies in Education Overview in Visegrad countries

Open access