Search Results

You are looking at 1 - 10 of 367 items for :

  • "communication" x
  • Medical and Health Sciences x
Clear All
Authors: Ildikó Tóth, Ildikó Bán, Zsuzsanna Füzesi, Márk Kesztyüs and Lajos Nagy

., Roter, D. L., Mullooly, J. P. és mtsai: Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons. J. Am. Med. Assoc., 1997, 277 , 553–559. Mullooly J

Restricted access

care providers. [Az orvos kártérítési felelőssége.] HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian] 4 Huntington, B., Kuhn, N.: Communication gaffes: a

Open access

; 127: 183–187. 2 Van de Belt TH, Engelen LJ, Berben SA, et al. Internet and social media for health-related information and communication in health care: preferences of the

Restricted access

health emergency, and it shows why we need to improve health communication continuously. In the European Commission’s Assessment Report on EU-wide pandemic vaccine strategies, they state that “ pandemic planners need to find a way to get health

Restricted access

Absztrakt

Az egészségügyi (azon belül is az orvos–beteg) kommunikáció jogi vonatkozásait tekinti át a cikk, különös tekintettel az orvos–beteg kapcsolat alakulására, a tájékoztatás felelősségére, a nem kívánt események közlésére, a szükséges nyilatkozatokra. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 675–679.

Restricted access
Authors: Péter Igaz, Zoltán Nagy, Barna Vásárhelyi, Edit Buzás, András Falus and Károly Rácz

A génexpresszió poszttranszkripciós szintű szabályozásában alapvető jelentőségű mikroRNS-ek jelenlétét nemcsak intracellulárisan, hanem testfolyadékokban is kimutatták. A keringő mikroRNS-ek hormonszerű hatásokat fejthetnek ki, aminek révén távoli sejteket is befolyásolhatnak, így az intercelluláris kommunikáció mediátorainak tekinthetők. A szérumban, vizeletben, székletben, nyálban előforduló mikroRNS-ek szóba jöhetnek betegségek biomarkereiként, és intenzív kutatások folynak ezek hasznosítására. Érdekes következtetésekre adhat okot, hogy az anyatej is tartalmaz mikroRNS-eket, és nem zárható ki ezek alapján, hogy ezek a csecsemőre hatva az epigenetikai információ egyének közötti áramlását tehetik lehetővé. Még megdöbbentőbb az a nemrégiben született felismerés, hogy a táplálékban található mikroRNS-ek, így növényi mikroRNS-ek mutathatók ki a keringésben, és ezek az emberi/állati szervezetben is aktívak lehetnek. Mindezek alapján a mikroRNS-ek az egyének közötti, sőt fajok közötti génexpressziós/epigenetikai információáramlásban szerepet játszhatnak, ami a mikroRNS-ek jelentőségét és talán az egész természet működéséről, a betegségek kialakulásáról alkotott felfogásunkat is alapvetően módosíthatja. Orv. Hetil., 2012, 153, 1647–1650.

Open access
Authors: Éva Csupor, Ágnes Kuna, Judit Nóra Pintér, Zsuzsa Kaló and Márta Csabai

Absztrakt:

Bevezetés: Az egészségügyi dolgozók egymás közti kommunikációja, konfliktuskezelése, a megfelelő együttműködés kiemelkedően fontos a betegellátás sikerességében. Célkitűzés: A bemutatott kutatás egy nemzetközi összehasonlító felmérés része. A vizsgálat célja, hogy feltérképezze az egészségügyi dolgozók körében felmerülő konfliktusokat. Módszer: A magyar felmérésben 73 egészségügyi dolgozóval vettünk fel félig strukturált interjúkat a nemzetközi interjúprotokoll szerint, amely során munkahelyi konfliktushelyzetek elmesélésére kértük a résztvevőket. 30 interjút (15 orvos és 15 nővér) Atlas.ti 7 kvalitatív szoftverelemző programmal elemeztünk. A konfliktustörténeteket négy fő kategória mentén vizsgáltuk, ezek a következők: a konfliktusok forrásai, típusai, hatásai és a használt konfliktuskezelési stratégiák. Eredmények: Az interjúkból megismerhető az egészségügyben részt vevők munkahelyi konfliktusokkal kapcsolatos személyes tapasztalata. Kiemelendő a hierarchia és az implicit munkaszervezés jelentős befolyása, főleg az orvosok körében. Az elkerülő konfliktuskezelés miatt a konfliktusok egy része megoldatlan marad, ami negatív hatással jár az egyénre és a csoportra nézve is. Következtetések: Eredményeink segítségével a későbbiekben kialakítható egy egészségügyre specifikus konfliktuskezelési intervenció. Orv. Hetil., 2017, 158(16), 625–632.

Restricted access
Authors: Daniel Cadar, Attila Cságola, Marina Spinu, Ádám Dán, Krisztina Ursu, Márta Lőrincz and Tamás Tuboly

Cadar, D., Cságola, A., Dán, Á., Deim, Z., Spînu, M., Miclăuş, V., Köbölkuti, L., Czirják, G. and Tuboly, T. (2007): Porcine circovirus type 2 and associated diseases in Romania — Short communication. Acta Vet

Restricted access

Abstract

Use of stem cells may transform the medical therapy for acute and chronic heart disease, with a predictable impact rivalling the results of revascularization and device therapies. Many cell types have been studied recently, and promising preclinical and clinical data are available on their efficacy and safety in the setting of various disorders such as arrhythmia and conduction disease. However, there are still many hurdles to be tackled for the routine clinical application of these cells. A better understanding of the biology of stem cells will help in the design of future strategies.

Restricted access
Authors: Jun Sasaki, Yusuke Kuroda, Atsushi Ueki, Bhuminand Devkota and Norio Yamagishi

Abstract

A 1-day-old male calf presented with clinical signs of severe progressive abdominal distension. Abdominal radiographic and ultrasonic images revealed several loop-like structures in the small intestine, which were indicative of gas retention. Experimental laparotomy was performed. However, the calf died during surgery. At necropsy, a round, well-circumscribed mass (3 × 3 × 2.5 cm) was found in the jejunal wall, and the jejunal lumen was narrowed. The mass was firm and had white to grey appearance on the cut surface. Histologically, the submucosa and the muscle layer were diffusely thickened due to abundance of neural tissues comprising several fascicles of nerve fibres and large aggregates of ganglion cells. Some ganglion cells contained basophilic Nissl substances in their cytoplasm. Immunohistochemically, these cells were positive for S-100 and synaptophysin. Ultrastructural examination revealed that the neoplastic ganglion cells contained dense core vesicles in the cytoplasm. Based on these findings, the neoplastic lesion was diagnosed as ganglioneuroma in the jejunum.

Restricted access