Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "crop residues" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

Összefoglalás

Kutatómunkánk elsődleges célja a repce és napraforgó tarlómaradvány N-tartalmának Magyarországra jellemző reprezentatív értékeinek meghatározása volt az országos statisztikai termésadatok és a növényminták N-tartalmának laboratóriumi mérése alapján. Továbbá összefüggést kerestünk a talaj és a növény N-tartalma között.

Vizsgálataink során egész Magyarországot reprezentáló mintavételt végeztünk repce és napraforgó állományokból, 126 növény- és mintegy 70 talajmintát gyűjtöttünk be, melyek N-tartalmát laboratóriumban határoztuk meg.

Kiszámoltuk a két növény országos termésátlagával keletkező tarlómaradvány mennyiségét és a mért N-tartalom értékek alapján megbecsültük a tarlómaradványok N-tartalmát. Összefüggést mutattunk ki a talaj és a növény N-tartalma között. Esettanulmány jeleggel kiszámítottuk egy olyan terület N-mérlegét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre áltak a számításhoz szükséges adatok.

Eredményeink legfőbb gyakorlati vonatkozása, hogy a növényi maradványok felszecskázása és talajba dolgozása útján visszapótolt N mennyiségének meghatározása hosszabb távon hozzájárulhat a növénytáplálás költségeinek csökkentéséhez, illetve a természeti erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodáshoz.

Open access

. 22. 298–304. Kumar, K. & Goh, K. M., 2000. Crop residues and management practices. Effects on soil quality, soil nitrogen dynamics, crop yield, and nitrogen recovery. Adv. Agron. 68. 197

Restricted access

Nutr . 52 . 489 – 495 . Y UAN , J. H. & X U , R. K. , 2011 . The amelioration effects of low temperature biochar generated from nine crop residues on an acidic ultisol . Soil

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: R. K. Gangwar, M. Makádi, M. Fuchs, Á. Csorba, E. Michéli, I. Demeter, and T. Szegi

. Bending , G.D. , Turner , M.K. , Jones , J.E. 2002 . Interactions between crop residue and soil organic matter quality and the functional diversity of soil microbial communities . Soil Biology and Biochemistry. 34 . 1073

Restricted access

refuse and peat . Geoderma . 63 . 277 – 288 . D UIKER , S. W. & L AL , R. , 1999 . Crop residue and tillage effects on carbon sequestration in a Luvisol in central Ohio . Soil

Restricted access

–1690. Al-Kaisi M. M. & Yin , X., 2005. Tillage and crop residue effects on soil carbon and carbon dioxide emission in corn–soybean rotations. J. Env. Quality. 34. 437–445. Birkás M. & Gyuricza Cs ., 2004

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Bernadett Gyarmati, Zsuzsanna Hárshegyi, György Heltai, Csaba Mészáros, and Ágnes Bálint

Society of America. Madison, WI. Shaffer, M. J. & Larson, W. E., 1987. NTRM, a Soil-Crop Simulation Model for Nitrogen, Tillage, and Crop-Residue Management. USDA-ARS, Conservation Research Report No. 34-1. National

Restricted access