Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "diet control" x
  • All content x
Clear All

A serdülőkori táplálkozási magatartás szerepe meghatározó mind a pozitív bio-pszicho-szociális fejlődés folyamatában, mind a felnőttkori egészséges életmód kialakításában. Vizsgálatunk célja a táplálkozáskontrollal összefüggésbe hozható egyénszintű, családi és transzperszonális tényezők vizsgálata. Adatainkat 1977 erdélyi serdülőtől (15–19 évesek) nyertük, önkitöltős kérdőíves módszerrel. Eredményeink a táplálkozáskontrollban nemi és életkori sajátosságokat igazolnak. A táplálkozással kapcsolatos tudatosságban a kognitív-kontroll tényezők mellett kiemelt szerepet játszanak a családi és transzperszonális tényezők. A nemzetközi vizsgálati eredményekkel ellentétben mintánkban az énhatékonyságnak az étkezés magatartással kapcsolatos meghatározó szerepe nem igazolódik. Ezzel ellentétben felértékelődik a szülői bánásmód és az elégedettség a szülői támogatással, és bár nemekhez, valamint életkorhoz kötötten, de igazolást nyer a transzperszonális tényezők szerepe. Az egyénszintű jóllétmutatók szintén összefüggésben állnak az étkezési magatartással, igazolva, hogy a táplálkozáskontroll a fiatalok életminőségének meghatározó eleme.

Restricted access

Abstract  

Six elements in several organs of mice fed with Zn deficient diet (Zn-def. mice) and those fed with control diet (control mice) were analyzed by INAA. Zinc concentrations in the organs of Zn-def. mice were not distinctly lower than those of control mice except for bone and pancreas. However, Ce content increased significantly in all organs of Zn-def. mice compared with control mice, indicating the partial substitution of Co with Zn in metal proteins or other materials for the Zn-def. mice.

Restricted access

Abstract  

Eleven elements in ten organs and tissues of mice fed with Zn-deficient diet (Zn-def. mice) and those fed with control diet (control mice) were determined by INAA. Zinc concentrations in the organs of Zn-def. mice were not distinctly lower than those of control mice except for bone and pancreas, as similar to the predecessors' reported results. However, the Co content increased significantly in all the organs and tissues of Zn-def. mice compared with control mice. The organs and tissues observed were histologicaly normal and no typical symptoms of Zn deficiency disease were recognised. The results suggest that the change of Co-concentration may be regarded as a mark of the prestage for a Zn deficiency disease.

Restricted access

Serdülőkorban az egészségmagatartás és a protektív tényezők a prevenció kiemelt érdeklődési területét képezik. A leggyakrabban vizsgált egészségmagatartási formák serdülőkorban a dohányzás, alkoholfogyasztás (mint egészségkockázati magatartások), a fizikai aktivitás és a táplálkozáskontroll (mint egészségvédő magatartások). Jelen kutatásunk ezen egészségmagatartások és bizonyos protektív tényezők összefüggéseire összpontosít. Adatainkat 1977, IX-XII.-es erdélyi diáktól nyertük, önkitöltős kérdőíves módszerrel, 2006 tavaszán. Az egészséggel kapcsolatos magatartási formák regresszióanalíziséből nyert adataink arra hívják fel a figyelmet, hogy az egészségvédő magatartás nem egyszerűen az egészségkockázati magatartásformák hiánya, hanem egészségtudatos döntés eredménye. A sportolás és a táplálkozáskontroll meghatározói a jövőorientáltság és az önszabályozott viselkedés, míg a szerfogyasztás legfontosabb prediktora az élet értelmébe vetett hit („életcélok és kapcsolatok” változó) hiánya volt. Az énhatékonyság sajátos helyzetére utal az, hogy mindkét egészségmagatartási típus esetében pozitív előjellel szerepelt az eredmények között. Kutatási eredményeink megerősítik a protektív pszichológiai hatások szerepét a fiatalok egészségtudatos viselkedésének kialakításában, illetve az egészségkockázati magatartásformák megelőzésében.

Restricted access

Az áttekintés érinti az egyszeri fizikai terhelés hatását a vércukorszintre, a rendszeres testmozgás (edzés) jelenleg ismert vagy feltételezett hatásmechanizmusait a szénhidrát- és zsíranyagcserére. Az egyszeri testmozgás alatt és az azt követő órákban a cukor felhasználása javul, „az edzés úgy hat, mint az inzulin”. A megfelelő edzés növeli a test zsírraktárainak elégetését, a testzsír csökkenése, a karcsúbb alkat a diéta és a testmozgás kombinációjával megőrizhető. Részletezi a közlemény a „mindenkinek ajánlott” testmozgást, valamint az 1-es és 2-es típusú cukorbetegek edzésének speciális szempontjait. Az egyén és a társadalom szempontjából a kardiometabolikus megbetegedések ellen a legésszerűbb lenne a testzsír-felszaporodás megelőzése testmozgással és okos táplálkozással.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tatjána Ábel, Anna Blázovics, Alexandra Wimmer, Gabriella Bekő, Balázs Gaál, Balázs Blazics, Mohamed Gamal Eldin, János †Fehér, and Gabriella Lengyel

fibrinogen levels: a randomized, diet-controlled intervention study. Eur. J. Clin. Nutr., 2002, 56 , 1130–1136. Kluft C. Moderate alcohol consumption reduces plasma C-reactive protein and

Open access

Gaag, M. S., Kluft, C. és mtsa: Moderate alcohol consumption reduces plasma C-reactive protein and fibrinogen levels: a randomized, diet-controlled intervention study. Eur. J. Clin. Nutr., 2002, 56 , 1130

Open access

randomized, diet-controlled intervention study. Eur. J. Clin. Nutr. 56, 1130–1136 (2002) Hendriks HF Moderate alcohol consumption reduces plasma C-reactive protein and fibrinogen levels; a randomized, diet-controlled intervention

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyöngyvér Lacza and Zsolt Radák

. 2011 32 305 315 Maesako, M., Uemura, K., Kubota, M., et al.: Exercise is more effective than diet control

Open access

/07. Heppell, L. M., Sissons, J. W. and Banks, S. M. (1989): Sensitisation of preruminant calves and piglets to antigenic protein in early weaning diets: control of the systemic antibody responses. Res. Vet. Sci. 47, 257

Restricted access