Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "early grammars of Hungarian" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The morphological analysis of Hungarian in the early period of grammatical work was based on three interlaced traditions: Classical Graeco-Roman, Hebrew and German. These were applied to languages that were structurally very much unlike Hungarian. The evolution of morphological analysis was therefore a relatively slow and complicated process, whose milestones discussed in this paper, the four earliest grammars of Hungarian, all represent different stages of development. The grammar by Pál Pereszlényi, which is analysed in some detail here, surpasses the earlier grammars in its acumen on at least three counts: the same set of analytical terms is applied in the description of nominal and verbal morphology; the notions of bound stem and relative stem are clearly recognised; a distinction is made between stems as morphological constituents and word forms serving as starting points of paradigms.

Full access

Ennek a dolgozatnak a tárgya a morfológia, illetve szótan ókori grammatikákban megmutatkozó felfogása, melyet kétféle összefüggésben helyezünk el: egyrészt a morfológia mai modelljeinek tipológiájában, másfelől pedig azok tudománytörténeti alakulásában. Áttekintjük, hogy milyen érvek szólnak a mai nyelvelméletben az ókori típusú, szigorú értelemben morfológia nélküli szótan mellett. Szólunk arról is, hogy hogyan bontakozott ki a morfológiai szerkezet egyre pontosabb felismerése a magyar nyelv régi, latin alapú grammatikáiban a 16–17. század folyamán.

Restricted access