Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "filozófia" x
  • Business and Economics x
Clear All

The domination of the news media by the political sphere in Hungary is continuously debated in public and scientific discourses. The issue of migration has resurfaced on the Hungarian political and media agenda following the refugee crisis of 2015. The first part of the paper offers a theoretical overview of frame analysis. Framing refers to making an aspect of an issue salient, thus suggesting a certain interpretation and evaluation of the issue. In the second part, the methodology of frame analysis is used to explore representations of refugees and migrants in two parliamentary speeches of the Hungarian Prime Minister and three online media outlets of different political orientations (Híradó, Index, Origo) in September and November 2015. The results show that the PM framed the issue as a symbolic threat and political conflict, while the media emphasized realistic threats, the politically divided and humanitarian aspect of migration. The article highlights some of the instances where the media does not follow the political discourse.

Restricted access

The paper seeks to show that the theory of strategic maneuvering, the most recent version of the pragma-dialectical approach to argumentation, can make vital contribution to understanding how commercials are designed and defended against legal challenges. If commercials can be subjected to argumentation-theoretic analysis, that would also show that the idea that commercials never constitute genuine arguments is mistaken. We will begin by sketching the pragma-dialectical approach and the theory of strategic maneuvering, then we apply the latter to two cases: the argument in a commercial aiming to persuade customers that Dove Intensive Cream moisturizes better than Nivea’s similar product, and the argument given by Dove’s manufacturer, Unilever, during the proceedings conducted by the Hungarian Competition Authority, which is intended to convince the Authority that the commercial is not deceptive.

Restricted access

Tanulmányunkban az uniós regionális fejlesztési filozófia két elemének - a decentralizációnak és a partnerségnek - a helyzetével és perspektíváival foglalkozunk. E két szorosan összekapcsolódó tényező nemcsak a hagyományos területpolitikai feladatok, hanem az egész európai gazdasági tér teljesítményét fokozó versenyképesség szempontjából fontos, és egyéb más közös politikai célt is szolgál. Az új kelet-közép-európai tagállamok integrálódásának sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a nemzeti intézmények e két alapelv érvényesülését milyen mértékben képesek elősegíteni. A méltányosság és a szolidaritás mellé felzárkózó versenyképesség követelménye a struktúrapolitikai alapelvek megvalósítását szolgáló intézmények és mechanizmusok felülvizsgálatát igényli a jelenlegi tagállamokban is. Kelet-Közép-Európában a feladat nyilvánvalóan bonyolultabb, a regionális politika korábban ismeretlen kategóriáit a piacgazdaság és a demokratikus politikai rendszer megszilárdításával párhuzamosan kell intézményesíteni.

Restricted access

A tanulmány röviden összefoglalja a legfontosabb számítógépes világmodellek módszertanát, és vázolja a következő évek várható fejleményeit. Az ún. „integrált” világmodelleken kívül a makro-ökonometriai világelemzésekkel, az elsősorban a mesterséges intelligencia eszközeit használó szimulációs programcsomagokkal és a fejlesztések irányaival foglalkozik. Az elmúlt évtizedekben a világmodellezés két fő szakaszra volt bontható, míg a harmadiknak most tartunk az elején. Mindhárom fázist a számítógép-technológia változásai indították el. Az első hullám a 70-es évek elején a nagy IBM számítógépek használatával esik egybe, és az első mérföldkő a „Növekedés határai”-nak publikálása volt (Meadows et al. 1972). A második fázist az asztali számítógépek elterjedése indította, így a világmodellek már PC-n futhattak. A harmadik hullámot az Internet megjelenése és az adatfeldolgozási sebesség további gyorsulása idézte elő. A programcsomagok jelentős része letölthető lett, míg a párhuzamos műveletvégzés egy újfajta modellezési filozófia népszerűségét hozta, mely lehetővé tette a mikro- és makroszint összekapcsolását. Mindezek eredményeként a modellek alkalmassá váltak a dinamikus és emergens jelenségek vizsgálatára. A metodológiai trendek a világmodellezés új, elméleti és gyakorlati szintézisét jelzik.

Restricted access

of information and market regulation] 2000 Marx, K. (1978): A filozófia nyomorúsága [The poverty of philosophy

Restricted access

. ( 1997 ): A filozófia világtörténete [Universal history of philosophy]. Budapest : Helikon Kiadó . Voltaire ( 1975 ): Metafizikai értekézés [A treatise on metaphysics] . In: Ludassy , M. (ed.): A francia

Restricted access