Search Results

You are looking at 1 - 10 of 203 items for :

  • "intentions" x
Clear All

, ayahuasca and other hallucinogen use, beliefs about ayahuasca's novelty compared to other hallucinogens, and future use intentions. For the purposes of this study, only individuals who used ayahuasca at least once (N = 139) were included in data analysis

Open access

. Fouarge , D. – Ester , P. ( 2008 ): How Willing are Europeans to Migrate? A Comparison of Migration Intentions in Western and Eastern Europe . In: Ester , P. – Muffels , R. – Schippers , J. – Wilthagen , T. (eds): Innovating European

Open access

. G. A. Bryant H. C. Barrett 2007 Recognizing intentions in infant directed speech: Evidence for universals Psychological

Restricted access
Authors: Christian Nyemcsok, Samantha L. Thomas, Amy Bestman, Hannah Pitt, Mike Daube and Rebecca Cassidy

offer, and a sign-up offer. Young people were then asked to select the promotion they thought would be most influential in encouraging someone to gamble, and to give reasons for their selection. Intentions to gamble

Open access

, 2017 ; Newall, 2015 ). Cross-sectional studies have revealed some associations between exposure to wagering advertising and intentions or behavior among people who gamble. Those with higher Problem Gambling Severity Index (PGSI) scores tended

Open access

A szándékok megértése, közös szándékok

A kulturális gondolkodás gyökerei

Authors: Michael Tomasello, Malinda Carpenter, Josp Call, Tany Behne and Henrike Moll

Meglátásunk szerint az ember és más fajok gondolkodása közötti lényegi különbséget a közös célokat és szándékokat feltételező együttműködő tevékenységekben való részvétel, vagyis a közös intencionalitás jelenti. Az ilyen tevékenységekhez a különösen hatékony szándékolvasási és kulturális tanulási formákon kívül szükséges még az a sajátos motiváció, amely a pszichológiai állapotok másokkal való megosztására késztet, valamint azok a különleges kognitív reprezentációs formák, amelyek ezt lehetővé teszik. Az ilyen tevékenységekben való részvétel a fajra jellemző egyedülálló kulturális gondolkodási és evolúciós formákhoz vezet, és ez utóbbiak révén lehetséges mind a nyelvi szimbólumok megalkotása és használata, mind a társas normák és egyéni vélekedések kialakítása és a társadalmi intézmények felállítása. Állításunkat azzal az érvvel és kísérleti bizonyítékaival támasztjuk alá, hogy a nagy emberszabásúak (és egyes autista gyerekek) értik a szándékos cselekvés alapjait, és mégsem vesznek részt közös szándékokat és figyelmet feltételező tevékenységekben (közös intencionalitásban). A gyerekek életük első 14 hónapjában fokozatosan tesznek szert a közös intencionalitás képességére, és a folyamatot két ontogenetikai fejlődési vonal összefonódása határozza meg: 1. annak az emberszabásúakra általában jellemző képességnek az alakulása, hogy másokat eleven, célvezérelt és intencionális ágenseknek tekintsenek, és 2. annak az egyedülálló, fajra jellemző motivációnak az alakulása, amely arra készteti őket, hogy érzelmekben, élményekben és tevékenységekben osztozzanak másokkal.

Restricted access

2010 3 25 32 Davidsson, P. (1995): Determinants of entrepreneurial intentions . RENT IX. Workshop. Piacenza, Italy

Restricted access

. Aims of the article This article analyzes and problematizes common ways of measuring student progression and the interests and intentions of the data production on the topic. The article will also address the implications of researching a

Open access

comparison of autistic and normal 3-year-old children . British Journal of Developmental Psychology , 17 ( 1 ), 141 – 155 . Tuomela , R. ( 2005 ). We-intentions revisited

Restricted access

.), Pszicholingvisztika 1–2: Magyar pszichológiai kézikönyv (pp. 987 – 1030 ). Budapest: Akadémiai kiadó. Ruhi , S. ( 2008 ). Intentionality, communicative intentions and the implication

Restricted access