Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "intercultural competencies" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A multikulturális nevelés lehetőségei globális környezetben

The Opportunities of Multicultural Education in a Global Context

Educatio
Author:
Judit Torgyik

A globalizáció jelensége az oktatási rendszerre, az iskolai pedagógiai folyamatokra is hatással van. Erre a multikulturális nevelés több megoldást is kínál, elősegítve a méltányos és esélyegyenlőségen alapuló oktatásban való részvételt, valamennyi tanuló iskolai sikerességét. A tanulmány bemutatja, hogy milyen pedagógiai válaszok lehetségesek a jelenlegi felgyorsult világban, kiemelve a nyelvtudás, az interkulturális kompetenciák fontosságát, a társas kapcsolatok fejlesztésének és az iskolai erőszak megelőzésének szükségességét és az állampolgári nevelés jelentőségét.

Open access

Kulturális különbözőségek elfogadása a külföldi orvostanhallgatók beilleszkedésében

Accepting cultural differences in the integration of foreign medical students

Orvosi Hetilap
Authors:
Nóra Faubl
,
Zsuzsanna Pótó
,
Erika Marek
,
Béla Birkás
,
Zsuzsanna Füzesi
, and
Timea Németh

: February 25, 2018]. [German] 21 Peintinger M. Interculturally competent. A handbook for doctors. [Interkulturell kompetent. Ein Handbuch für Ärztinnen und Ärzte.] Facultas

Open access

Tertiärsprachenunterricht Deutsch nach Englisch. (Supporting of intercultural competencies in teaching German after English as third language) . In B. Hufeisen , & G. Neuner (Eds.), Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch (pp. 51

Open access

qualifications for teachers which enable children to have a successful school career and teachers to have a satisfying job. The theoretical framework for working intercultural competent in the classroom is provided by the model of intercultural competence

Open access

Az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológia szakos hallgatók mintáján

Psychometric properties of the Intercultural Sensitivity Scale in Hungarian medical and psychology students

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Lilla Lucza
,
Tamás Martos
,
Viola Sallay
,
Anne Weiland
,
Peter Vermeir
, and
Márta Csabai

’ experiences with intercultural competency in medical education . Medical Education , 51 ( 5 ), 521 – 530 . Löwe , B. , & Gerloff , C. ( 2018 ). Functional somatic symptoms across cultures: Perceptual and health care issues . Psychosomatic Medicine

Open access

Compassion Encourages Social Entrepreneurship . The Academy of Management Review 37 ( 4 ): 616 – 640 . http://doi.org/10.5465/amr.2010.0456 . Miska , C. – Stahl , G. K. – Mendenhall , M. E. ( 2013 ): Intercultural Competencies as Antecedents of

Open access

attitudes towards the L2 community. Intercultural information about the L2 community can be helpful for the students to develop their intercultural competencies and, in this way, feel more empowered to live in a global world ( Pinto, 2018 ). Another

Open access

Publications, Inc . https://doi.org/10.4135/9781452218397.n2 . Kumpikaite , A. P. D. V. , & Duoba , K. ( 2011 ). Development of intercultural competencies by student mobility . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 6 ( 1 ), 41 – 50 . Retrieved from

Open access