Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "környezeti tényezők" x
  • Biology and Life Sciences x
  • All content x
Clear All

environmental issues: a climatological approach . — Routledge, London and New York, 240 pp. http://dx.doi.org/10.4324/9780203425305 Koltay , A. ( 1994 ): A környezeti tényezők

Restricted access

Összefoglalás

A termést meghatározó növekedésdinamika egyrészről genetikailag meghatározott tulajdonság, másrészről pedig környezeti adottságoktól függ. A környezeti tényezők közül a N-műtrágyázásra (0, 80, 160 és 240 kg/ha) adott növekedési- és produkcióbeli reakciókat vizsgáltuk három eltérő tenyészidejű genotípus (extra korai Mv Toborzó, korai Mv Palotás és középkorai Mv Verbunkos) esetében 2007-ben és 2008-ban. A kísérletet Martonvásáron, erdőmaradványos csernozjom talajon állítottuk be. A növekedésanalízishez hetente vettünk mintát, 2007-ben összesen 24, 2008-ban 21 alkalommal. A szárazanyag és levélterület dinamikájával, és az ezekből számított növekedési mutatókkal jellemeztük a N-műtrágyázás, a fajták, illetve az évjárat hatását. A növekedésanalízis klasszikus és funkcionális módszerével kiszámítottuk a levélterület index (LAI), a biomassza- és levélterület tartósság (LAD, BMD), valamint harvest index (HI) mutatókat. Megállapítottuk, hogy a szárazanyag produkció és a levélterület az N160, ill. az N240 kezelésig szignifikáns növekedést mutatott. A maximális LAI, a kumulált LADLAI és BMD, valamint HI mutatók kvantitatív értékekkel jellemezték a N-műtrágyázás, a genotípus és az évjáratok hatását. A legnagyobb termést 2007-ben az N160, 2008-ban az N80 műtrágyaszinten kaptuk, a növekedési mutatók legmagasabb értékeit pedig mindkét évben az N160 és N240 kezelésekben.

Restricted access