Search Results

You are looking at 1 - 10 of 54 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Monográfiája 6 . A visegrádi fellegvár . Visegrád , 124 – 166 . Kocsis Edit 2010 Kerámia-, üveg- és fémleletek a királyi

Restricted access

The findings of the project addressing Early Neolithic lifeways in Central Europe were published in 2013 (P. Bickle, A. Whittle). As part of this research project, samples from human and animal skeletons from various Linearbandkeramik (LBK) sites of the immense area extending from Transdanubia to Alsace were submitted to stable isotope analyses in order to reconstruct the mobility, diet and social structure of Early Neolithic groups. However, owing to the nature of the submitted samples, the conclusions drawn from the analyses cannot be applied to the early LBK phase because very few human remains are known from this period, especially from East Central Europe. Interaction between households and groups — as well as the crucial issue of LBK origins — can principally be reconstructed from the study of the material culture, especially from the analysis of lithic tools and pottery (and their raw materials).The study focuses on the early LBK phase, on the comparison of the material culture of Mesolithic foragers and the LBK, and on the assessment of the finds from LBK households and settlements. This analysis is restricted to the Central European diffusion of the LBK, to the main axis extending from Transdanubia to southern Poland.

Restricted access

gyűjteménye. Budaörs. Patek E. 1942 A pannoniai fibula típusok elterjedése és eredete. DissPann II.19. Budapest. Maróti É.-Vaday A. 1980 Kora császárkori figurális díszítésű festett kerámia

Restricted access

. II 1942 1969 Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán. Budapest. 1970 A brigetiói sávos kerámia (Die

Restricted access

. B ónis É va 1970 A brigetiói sávos kerámia (Die streifenverzierte Keramik aus Brigetio) . Folia Archaeologica (Budapest) 21 , 71 – 90

Open access

–278. Tóth Zs. 2011 Festett kerámia a lengyeli kultúra kezdetén (Bemalte Keramik am Anfang der Lengyel-Kultur). In: Farkas Cs. (szerk.): Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában. Őskorunk 3. Szombathely, 46

Restricted access

The study presents the pottery finds from a pit uncovered under the eastern wing of the monastery excavated at Esztergom-Prímás-sziget, dated by a coin of András I (1046–1060).

Restricted access

A cikk a Vas megyei Vát határában a 86-os út elkerülő szakaszának megelőző feltárásai során előkerült, 9. századi településrészletet ismerteti. A viszonylag nagy kiterjedésű, de laza szerkezetű település veremházából és kerek vagy téglalap alakú gödreiből előkerült, nagy változatosságot mutató kerámiaanyag, a fém- és csonttárgyak a lelőhelyet egy a 9. század elejére keltezhető, de az avar temetők anyagával is szoros kapcsolatot mutató leletkörhöz kapcsolják.

Restricted access

1955 Külföldi kerámia Magyarországon (XIII–XVI . század) (Ausländische Keramikfunde des XIII–XVl. Jahrhunderts in Ungarn). Budapest Régiségei 16 , 147 – 190 . H oll

Restricted access