Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "konfliktus" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Ha a görög kultúra azon szegmensére gondolunk, amelyet közmegegyezés alapján ’vallás’-nak nevezünk, elsősorban a politeizmus és az isteni pantheon kifejezések juthatnak eszünkbe. Természetesnek vesszük, hogy a görög vallásban több isten részesül kultikus tiszteletben, az egyénnek számos isten ünnepén kell részt vennie, nekik áldoznia, hozzájuk fohászkodnia kell, hogy polispolgári kötelességét teljesítse. Ám nem igazán szoktunk foglalkozni azzal, hogy ez a sokistenes vallási környezet miképpen működik: az egyén milyen módon tart fönn egyszerre több istennel kapcsolatot, hogyan tisztel több istent, képes-e egyáltalán arra, hogy a pantheon összes istenével jelentéssel bíró kapcsolatot ápoljon? Az utóbbi két évtized görög vallástörténeti kutatásait a fenti kérdések foglalkoztatják, a cikk ennek a tudományos iránynak a keretébe illeszkedve a politeizmuson belül létrejövő egyensúlyi helyzetet, az istenek között kialakuló konfl iktusokat, az egyén részéről személyes igények mentén megvalósuló választásokat és a személyes pantheonok képződését teszi vizsgálata tárgyává.

Open access

terepmunka a néprajztudományban [Fieldwork in Ethnographic Scholarship] . Ethno-lore 33 : 9 – 17 . Nagy , Zoltán 2017 Konfliktus és terepmunka [Conflict and Fieldwork] . Ethno-lore . 34 : 129 – 145 . Polonsky , A. – Michlic , J. B. (eds

Restricted access

Edmund Wnuk-Lipinski (eds) Polacy’ 88: Dynamika konfliktu a szanse reform (Poles’ 88: Dynamics of Conflict and Chances for Reform) (Warszawa: CPBP) 232–255. Jasiewicz K

Restricted access

rozdiel od Grünwalda v Paríži neštudoval, ale pracoval ako čašník. Dokonca aj hnacím motorom konečného konfliktu je to, že parížsky hostinský Lévy žiada od Rinaldosa jeho starý dlh a ten sa preto odhodlá ku krádeži a vražde (PAULINY-TÓTH 1874: 77). Onegin

Restricted access