Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "kriminológia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

., Kerezsi K., Korinek L. és mtsa: Kriminológia-szakkriminológia. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006, 273–296. Korinek L

Restricted access

15 32 Adler, Freda - Mueller, Gerhard O. W. - Laufer, William S. (2000): Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest. Kriminológia

Restricted access

A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, mi lesz azokkal a fiatalokkal, akiket korábban javítóintézeti nevelésre ítéltek. A vizsgálat alapján a javító utáni életutak három fő típusa bontakozik ki: korai visszaesés, visszaesés-közeli peremhelyzet, beilleszkedés. Az, hogy a fiatal melyik útra kerül, leginkább az eredeti családi kapcsolataitól, esetleges új családi viszonyaitól, iskolai végzettségétől és rendelkezésére álló munkaalkalmaktól függ. A további életút számára döntő a fiatal szociális tőkéje, a tágabb szociális kategóriához való tartozása és magának a javítóintézetnek a segítségnyújtási lehetőségei. Általában nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt még a társadalomba beilleszkedő fiatalok élete is erős küszködések közepette zajlik.

Restricted access

, Arch. Kriminologia 142 (1968) 170. Mahal H.S. Arch. Kriminologia 1968 142

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: János Boros, Zsuzsanna Kovács, Dániel Patyi, Melinda Szucsáki, and Katalin Kovács

Irodalom Adler , F. , Mueller , G. O. W. , & Laufer , W. S. ( 2002 ). Kriminológia . Budapest : Osiris Kiadó

Restricted access

. Ibid . 487. Balogh: A büntető törvények és a büntető novella. op. cit. p. VI. Vámbéry, R.: Kriminológia (Criminology). Jogtudományi Közlöny, 47 (1912) 30, 259

Full access

): A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata. Kriminológiai Tanulmányok 40, 121–159. Kertész Imre (2003): A büntetés hozama és ára. Belügyi Szemle 51. évf. 1, 111–128. Király Tibor

Restricted access

Korinek, L. (2006): A bűnözés visszatükröződése. Latens bűnözés, bűnözésábrázolás, félelem a bűnözéstől . In: Gönczöl, K. - Kerezsi, K. - Korinek, L. - Lévay, M. (szerk.): Kriminológia - Szakkriminológia . Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató

Restricted access

. (eds), Kriminológia ( Wolters Kluwer 2016 ) 908 – 27 . Krémer , F

Open access