Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "kultúraközi összehasonlítás" x
  • All content x
Clear All

–63. S ALLAY , H., K ROTOS , H. (2004) Az igazságos világba vetett hit fejlődése: japán–magyar kultúraközi összehasonlítás. Pszichológia, 24 (3), 233–252. S ÁNDOR M., F ÜLÖP M., B ERKICS M., X IE , X. (2007) A

Restricted access