Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "kulturális emlékezet" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az evéssel kapcsolatos civilizációs zavarok gyakoribbá válásának hátterében a kulturális hatások lényegesek. Ezek között a nemzeti identitásvesztés fontos lehet. A nemzeti identitás kialakulásában az ételekkel és étkezéssel kapcsolatos hagyományok szerepe alapvető. A nemzeti szimbólumok között számos étel található, amelyeket gyakran használunk a nemzetek jellemzésében. Az ételek fontos szerepet töltenek be a kulturális emlékezetben is. A közös emlékezet jelentősége nagy az identitásban, s az ételekre, ételkészítésre való emlékezés a kultúrákban fontos etnikai összetartó erő. Ezt segíti az ételek és az étkezés időt strukturáló hatása is. A globalizáció korában a nemzeti ételek segítik a speciális nemzeti karakter megőrzését, de az európai szokásokhoz való alkalmazkodás megkívánja az ételkészítés átalakulását is. A jövő kérdése, hogy ez a hatás mennyire jár a nemzeti identitás csökkenésével, és fokozza-e az evéssel kapcsolatos patológiás megnyilvánulások gyakoriságát.

Restricted access

AZ EMLÉKEZÉS HULLÁMAI:EMBER – TÁRSADALOM – KULTÚRA 150 ÉV EMLÉKEZETELMÉLETEIBEN

WAVES OF REMEMBERING: MAN – SOCIETY – CULTURE IN THE THEORIES OF MEMORY OF 150 YEARS

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
CSABA PLÉH

IRODALOM Anderson , J. R. , & Bower , G. H. ( 1973 ). Human Associative Memory . Washington : Winston and Sons . Arisztotelész ( 1988 ). Lélekfilozófiai írások . Budapest : Európa . Assmann , J. ( 1999 ). A kulturális emlékezet

Restricted access

Ernő : Poesis memoriae. A lírai mnemotechnika és a kulturális emlékezet „újraírása” Kovács András Ferenc verseiben . In: Kulcsár Szabó Ernő : Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen . Budapest

Restricted access

. Psychological Science 4 7 14 Assmann, J. (1999) Kulturális emlékezet . Atlantisz, Budapest

Restricted access

Hochkulturen. ASSMANN, J. (1999): A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz. A kulturális emlékezet

Restricted access

Austin, (1990) Tetten ért szavak . Akadémiai Kiadó, Budapest Tetten ért szavak Assmann, J. (1999) A kulturális emlékezet . Atlantisz

Restricted access

. Assmann , J. ( 2013 ): A kulturális emlékezet [The Cultural Remembrance] . Budapest : Atlantisz Kiadó . Fakhr-Rohani , M.-R. ( 2014 ): Ashura . In: Morrow

Restricted access

A sokféleség mint rejtett dimenzió egyházi iskolás diákok narratíváiban

Diversity as a Hidden Dimension in the Narratives of Church School Students

Educatio
Authors:
Eszter Kodácsy-Simon
and
Etelka Seres-Busi

Irodalom/References 1 Assmann, J. (2018) A kulturális emlékezet – Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó. 2 Blanchard, C. (2014

Open access

. In: C. Portal (ed.), The History Curriculum for Teachers . London , UK, Falmer , 62 – 88 . 4. Assmann , J. ( 1999 ): A kulturális emlékezet . Budapest , Atlantisz

Restricted access

Transfer and export in architectural history •

Three case studies from the Carpathian Basin

Transzfer és export az építészettörténetben •

Három esettanulmány a kárpát-medence területéről

Transfer und export in der baugeschichte •

Drei fallstudien aus der pannonischen tiefebene
Építés - Építészettudomány
Authors:
Zsuzsanna Emília Kiss
,
Gergő Máté Kovács
, and
Martin Pilsitz

. Baku , Eszter – Kovács , Máté Gergő : A kulturális emlékezet rétegei. Oszmán épületek emlékezete Magyarországon [The Layers of Cultural Memory. The Memory of Ottoman

Open access