Search Results

You are looking at 1 - 10 of 132 items for :

  • "labour market" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány tárgya a magyar nők munkapiaci és családi helyzetének egymással összefüggésben történő, értékszempontú elemzése. Először elhelyezzük Magyarországot a világ értéktérképén, majd a munka és a családi élet történeti változásait követjük nyomon. A jelenlegi helyzet elemzéséhez elsősorban statisztikai adatokat használunk, valamint a világérték-kutatások adatbázisát, és idézünk számos magyar kutatási eredményt. A nők munkapiaci részvétele féloldalas emancipáció jegyeit viseli magán. Egyrészt a munkapiacon még mindig meglévő negatív diszkrimináció, másrészt a nőkkel szembeni ellentmondásos elvárások miatt. Bár a nők munkaattitűdjei szinte teljességgel azonosak a férfiakéval, és az általuk betöltött állások más felelősségi szintet, más rangot, más fizetést hoznak számukra, mégis a férfiakkal azonos szintű elégedettséget fejeznek ki munkájukkal kapcsolatban. Szintén ellentmondásos helyzetet tapasztalhatunk a családi élet kapcsán: a kinyilvánított tradicionális értékek és a tapasztalt tényadatok – házasságkötések, válások, vállalt gyermekek száma – között feszülő ellentétet.

Restricted access

certificate, but at the same time, these systems fulfil the expectations of the employment system to responding to the needs of the labour market and well-preparing for professional careers. The second and third ideal types have no linkage between education

Open access

Fényes , H. , & Mohácsi , M. 2019 Labour market and human capital. Theory and practice. [Munkaerőpiac és emberi tőke. Elmélet és gyakorlat] Debrecen Debreceni Egyetemi Kiado Labour market and human capital. Many sciences and many researchers deal

Open access

delivered via apprenticeships – is seen to be particularly well-placed to supply skills matched to demand. Industry involvement should result in skills being delivered which have economic value in the workplace and labour market, otherwise one might ask why

Open access

Pályakezdő diplomások. Az első állástalálás képzési területi különbségei és az oktatási intézmény hatása

Getting the First Job after Graduation: The Effects of Field of Education and Higher Educational Institutions

Educatio
Authors:
Tamás Bartus
and
Péter Róbert

Irodalom/References 1 Allmendinger, J. (1989) Educational Systems and Labor Market Outcomes. European Sociological Review , Vol. 5. No. 3. pp. 231

Open access

Migráció és munkapiac. Az EU-tagság 15 éve

Migration and Labour Market – Reflections on the 15 Years of EU Membership

Educatio
Author:
Ágnes Hárs

. LEQS Paper, No. 5. 6 Boeri, T. & Brücker, H. (2000) The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States. Final report. Berlin

Open access

A felsőoktatási kínálat és a munkaerőpiaci kereslet találkozása

Matching Higher Education Supply and Labour Market Demand

Educatio
Authors:
László Gadár
,
Zsuzsanna Banász
,
Zsolt Tibor Kosztyán
, and
András Telcs

: Labour Market Correlates and Their Wage Penalty. IZA J Labor Econ 6, 2. https://doi.org/10.1186/s40172-016-0052-x 13 Newman, M. E. J. (2006

Open access

Karrierút-mintázatok a szakképzés után

Career Patterns after Vocational Education

Educatio
Authors:
Ágoston Horváth
,
Ágnes Makó
, and
Krisztián Széll

Education to Working Life. The Labour Market Outcomes of Vocational Education and Training. Luxembourg, Publications Office of the European Union. 7 Cedefop (2013) Labour

Open access

A munkaerőpiaci javaslatok érvényesülése a felsőoktatási kínálatban

Including the Labour Market Proposals in Offers of Higher Education

Educatio
Author:
Beáta Kádár

Absztrakt:

Tanulmányomban a felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatának legfontosabb szakirodalmát kívánom bemutatni, ezután ismertetem primer kutatásom egy részének eredményeit. Kutatásom során a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát kívántam körbejárni, egészen attól, hogy az egyetemisták mennyire tudatosak a szakmaválasztás terén, illetve hogy a felsőfokú végzettek – akik a szakmájukban helyezkedtek el – hogyan vélekednek a tanultak alkalmazhatóságáról, és hogy a vállalkozói szférának milyen tapasztalatai vannak a frissen végzettek felkészültségét illetően. Érdeklődésem a többéves egyetemi munka során alakult ki, vizsgálataimat a munkakörnyezetemben végeztem.

Open access

) social responsibility for individual well-being and provide transfer payments especially in the situation of the loss of employment-based income, as well as maintain institutional social services, and correct labour markets. 2

Open access