Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "legitimacy" x
  • Social Sciences and Law x
Clear All

Connolly, W. ed. (1994): Introduction: Legitimacy and Modernity. In Connolly, W. ed.: Legitimacy and the State . Oxford: Basil Blackwell, 1–19. Coppedge, M. (1997): Modernization and Thresholds of Democracy

Restricted access

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

Open access

Governance: The Impact of Institutional Design on Legitimacy. Local Government Studies , Vol. 43. No. 2. pp. 218–244. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1261699 22

Open access

representatives, only one-third of young people are of the opinion that students' votes give legitimacy to student council leaders. Most believe the representatives of the student council have been picked by homeroom teachers and principals. Perhaps this can be

Open access

The discursive battlefield of agricultural biotechnology

Érvelési stratégiák és narratívák a hazai kutatói vitákban

Társadalomkutatás
Author: Réka Matolay

A genetikai módosítás (GM) mezőgazdasági alkalmazásai (az agrárbiotechnológia) rendkívül vitatottak, korántsem legitimek jelen társadalmunkban. A hazai médiabeli viták egyik kiemelt szereplőinek, a kutatóknak a cikksorozatait elemeztem a kritikai diskurzuselemzés diskurzustörténeti megközelítésében. A biotechnológia legitimációjáért, illetve delegitimációjáért folyó diszkurzív csatamezőn hatféle argumentációs stratégiát és két narratívát tártam föl: a megbélyegzés, a kizárás, az elfogult összehasonlítások, a leválasztás, a bagatellizálás és az érvelési helycserék argumentációs stratégiáit, valamint a Pusztai-ügy és a versenyképesség narratíváit. Mindezek a vitázó felek erőforrásai a legitimáció diszkurzív stratégiáinak szolgálatában. A legitimáció diszkurzív stratégiái egyúttal tükrözik és alakítják az uralkodó társadalmi rendet, azon belül is a tudomány és a piaci társadalom hatalmi rendjét. A mikroszintű szövegekben zajló diszkurzív pengeváltások tehát nem függetleníthetők a makroszinten folyó hatalmi csatáktól.

Restricted access

konstytucjach (Wydawnictwo Sejmowe 2007 ) Buchanan , A. , Justice, Legitimacy, and Self Determination. Moral Foundations for International Law (Oxford University Press 2004

Restricted access

Agreements ’, ( 2010 ) 62 World Politics 1 – 42 . VanDuzer , J. Anthony , ‘ Enhancing the Procedural Legitimacy of Investor-State Arbitration Through Transparency and Amicus

Restricted access

legitimacy of justice, control function and lay persons as fact finders. Democracy has always been an important value as it expresses that citizens can take part in decision-making. Numerous theorists and jurists think that laymen, especially jurors, could be

Restricted access

. Barker , R. , Political Legitimacy and the State (Clarendon 1990 ). Berkes , N. , Turkish Nationalism and Western Civilization: Selected Essays of Ziya

Restricted access

, Constitutional Theory (trans. J. Seitzer , Duke University Press 2008 ). Schmitt , Carl , Legality and Legitimacy (trans. J. Seitzer , Duke University Press 2004

Restricted access