Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "light-symbols" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper aims to reexamine the arguments concerning the three main problems of the fragmentary Euripidean tragedy Phaethon , i.e. what character and conflict lies behind Phaethon's excessive reluctance to the marriage; who the mysterious bride is; and finally, what kind of exodos fits in the dramatic context on the basis of the fragmentary textual evidence. In my discussion Goethe's reconstruction is dealt with closely; moreover, the poet's suggestions prove to be valuable not only artistically, but philologically as well. Some personal bias of his treatment nevertheless hints at a new articulation of the Phaethontic character in the Euphorion-episode of FaustII and a general reevaluation of the hybris-drama.

Restricted access

A tanulmány célja újolag szemügyre venni a Phaethón töredék kapcsán felmerülő három legfontosabb kérdést és az arra adott válaszokat: milyen jellem és összeütközés húzódik meg a főhős végletes tiltakozása mögött a házasság ellen, kicsoda a rejtélyes menyasszony, végezetül meglévő ismereteink alapján milyen befejezés látszik megfelelni a drámai szövetnek? Dolgozatomban Goethe helyreállítási kísérletének kitüntetett figyelmet szentelek, mi több a költő egyes javaslatai nem csak művészileg, de filológiailag is helytállónak bizonyulnak. Némi személyes elfogultsága mindenesetre már a phaethóni jellem új értelmezése és a hybris-dráma átértékelése felé mutat a Faust II Euphorion-jelenetében.

Restricted access

]. Fig. 1 The enthalpies of solution of tetra- n -hexylammonium bromide versus m 1/2 of salt in methanol (1, 2), formamide (3, 4) and ethylene glycol (5, 6). Light symbols 298.15 K, dark symbols 313.15 K. Lines Eq. 1

Restricted access