Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "mental health" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

–996. Dalgard, O. S. (2008): Social inequalities in mental health in Norway: Possible explanatory factors. International Journal for the Equity in Health . 7, 27. Diener, E.–Emmons, R. A.–Larsen, R. J.–Griffin, S. (1985:) The

Restricted access

. PhD értekezés. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Szociológiai PhD Program. Jafari, E.–Deshiri, G. R.–Eskandari, J.–Najafi, M.–Heshmati, R.–Hoseinifar, J. (2010): Spiritual well-being and mental health

Restricted access

., Varnik, P., Ziberna, J. & Postuvan, V. (2012) Suicide Prevention for Youth – A Mental Health Awareness Program: Lessons Learned from the Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) Intervention Study. BMC

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a középiskolás diákok tanulmányi és nem tanulmányi eredményességének vizsgálata az egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség egyes faktorai alapján létrehozott klaszterek által. A minta 48 középiskola tanulóit tartalmazza hazánk hét régiójából és Budapestről, valamennyi évfolyam (9–12) bevonásával (n = 2 864). Klaszteranalízis alapján négy tanulói klaszter vált elkülöníthetővé: a deviáns (rossz egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség), flegma (jobb egészségmagatartás, rosszabb tanulmányi eredményesség), stresszes (jobb egészségmagatartás, rosszabb mentális egészség és tanulmányi eredményesség) és kiegyensúlyozott (jobb egészségmagatartás és jó tanulmányi teljesítmény) klaszterek. Eredményeink alapján a nem, az évfolyam és a területi elhelyezkedés tekintetében a klasztertagságok megoszlásában jelentős különbségek mutathatóak ki.

Open access

as Predictors of Late Teenage Substance Use, Mental Health and Academic Outcomes. Journal of Adolescent Health , Vol. 40. No. 4. pp. 9–18. 4 Catalano, R. F., Haggerty, K. P

Open access

, P. (2009) Gambling Awareness for Youth: An Analysis of the „Don’t Gamble Away Our Future™” Program. International Journal of Mental Health and Addiction , Vol. 7. No. 1. pp. 250

Open access

. C. & Huang, L. N. (2006) Adolescents with Cooccurring Mental Health and Substance Use Disorders in Primary Care. Adolescent Medicine Clinics , Vol. 17. No. 2. pp. 427

Open access

individuals and communities with adequate social capital stock are characterized by a better mental/health status and extensive socialization. The introductory study of the volume draws the reader's attention to the present challenges of special education. It

Open access

2001 folyamán néhány szociológus és vezető szociális munkás a Fővárosi Közigazgatási Hivatal megbízásából mintegy negyven budapesti szociális intézménynél folytatott módszertani ellenőrzést. Ezeket az intézményeket nonprofit szervezetek, vállalkozók, egyházak és önkormányzatok tartják fenn. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy gyakorlatilag befejeződött a fővárosban működő szociális ellátó intézmények igaz­gatásrendészeti megalapozása, és jelentősen előrehaladt a professzionalizálódás. A módszertani munka további fázisában szükséges a módszertan fejlesztése és az ellenőrzések, felülvizsgálatok metodológiájának kimunkálása is.

Restricted access