Search Results

You are looking at 1 - 10 of 129 items for :

  • "mental health" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Az elmúlt 30 év statisztikai adatait figyelembe véve Magyarországon a művi abortuszok száma folyamatos csökkenést mutat, azonban az élveszületések számához viszonyítva a megfogant terhességek megközelítőleg egyharmada végződik napjainkban is a terhesség megszakításával. A beavatkozás nők pszichés állapotára gyakorolt negatív hatását számos nemzetközi vizsgálat igazolja. Jelen közleményben a preabortusz időszak, azon belül is a várandósság tényének megállapításával kezdődő és a műtéti beavatkozással záruló döntéshozatali folyamat pszichológiai vonatkozásainak összefoglalására törekednek a szerzők. Részletesen áttekintik a döntés hátterében álló okokat, a fogantatástól abortuszig terjedő időszak fázisait, valamint a döntés nehézségével összefüggést mutató tényezőket és a lehetséges pszichés következményeket. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 647–652.

Restricted access

century of psychiatry 1999 Schanda, H.: The Ashenputtel principle in model mental health care. Crim. Behav

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

A leendő orvosok vélemény- és attitűdformáló hatása, példaképszerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek és szemlélet formálásában nemcsak a betegek, hanem rajtuk keresztül a hozzátartozók, a tágabb népesség körében is érvényesül. Azért fontos megismerni már tanulmányaik során egészségmagatartásukat és az arra ható tényezőket, hogy azt szükség esetén formálni lehessen. Célkitűzések és módszer: A jelen vizsgálat az orvostanhallgatók egészségi állapotának és egészségmagatartásának felmérése céljából történt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Általános Orvostudományi Karának I–V. évfolyamain magyar nyelven tanuló orvostanhallgatók körében, kérdőíves adatfelvétellel. A kérdőív a demográfiai adatokon túl az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Eredmények: A debreceni orvostanhallgatók közel háromnegyede jónak, illetve nagyon jónak ítéli egészségi állapotát; csaknem mindannyian úgy vélekednek, hogy sokat, illetve nagyon sokat tehetnek az egészségükért. A hallgatók csaknem kétharmada soha nem dohányzott; 15%-uk napi rendszerességgel szív cigarettát. Alkoholt a hallgatók több mint négyötöde fogyaszt, de leginkább csak alkalmanként. Egynegyedük kipróbált már valamilyen kábítószert, a leggyakrabban marihuánát, illetve altatót és nyugtatót orvosi javaslat nélkül. A debreceni orvostanhallgatók adatait az átlagnépesség azonos korosztályával összehasonlítva elmondható, hogy az orvostanhallgatók közül kevesebben dohányoznak, és a naponta dohányzók aránya is kisebb; közel 50% a heti rendszerességgel italozók aránya. Következtetések: Az orvostanhallgatók közt korábban történt felmérések és a jelen vizsgálat eredményeit összehasonlítva a szerhasználat gyakorisága nem emelkedett lényegesen. Aggasztó azonban, hogy a hallgatók körében szignifikánsan magasabb a lelki egészség zavarára utaló pontszám átlaga, mint a hasonló korú átlagnépesség körében.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bernadett Szita, Ildikó Baji, and János Rigó Jr.

.: Mental health problems following preeclampsia or HELLP syndrome: Do we have a case? A systematic review. Pregnancy Hypertens., 2012, 2 (3), 296. 46

Open access

mental health in adolescence and young adulthood. [A vallásos attitűdök, a megküzdési módok és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban.] Mentálhig. Pszichoszom., 2010, 11

Restricted access

Hazag, A., Major, J.: The phenomenon of burn-out among students, protection of mental health of medical students. [A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008, 9 , 305–322. [Hungarian

Open access

among health care organizer students. Eur J Mental Health 2017; 12: 135–151. Available from: http://semmelweis.hu/ejmh/2017/12/10/investigation-of-persistence-value/ [accessed: July 8

Open access

mental health professionals stigmatize their patients? Acta Psychiatr Scand. 2006; 113(Suppl 429): 51–59. 13 Harangozó J, Reneses B, Brohan E, et al. Stigma and discrimination

Open access

. Public Health 14 43 – 48 . [6]. R. Bourbonnais M. Comeau M. Vezina 1999 Job strain and evoulution of mental health among nurses J. Occupational. Health Psychol. 4 95 – 107 . [7]. G. E. R. Tummers J. A. Landeweerd G. G

Restricted access

Bevezetés: A daganatos betegséggel küzdők pszichoszociális helyzete napjainkig alulvizsgált terület Magyarországon. Célkitűzés: A szerzők azzal a céllal végezték a vizsgálatot, hogy friss képet kapjunk a hazai betegek mentális és szociális állapotáról. Módszer: A vizsgálatban 1070, különféle stádiumú és típusú daganattól szenvedő beteg vett részt (30% férfi, átlagéletkor: 55,9±11 év). Eredmények: A betegek jó részének riasztóan rosszak voltak az anyagi körülményei, 41,3%-uk más krónikus betegséggel is küzdött, legalább 52,2%-uk szenvedett közepes mértékű szorongástól és/vagy depressziótól, és az öngyilkossági gondolatok előfordulása többszörös volt körükben a magyar átlagpopulációhoz képest (13% vs. 4,6%). Szubjektív megítélésük szerint a társas támogatottságuk szintje alacsonyabb volt, mint az országos átlag. A vizsgálatban részt vevők 61,6%-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen venne igénybe pszichológusi segítséget. A diagnózis óta eltelt idő előrehaladtával a betegek társas életminősége romlott. Pozitívum ugyanakkor, hogy a válaszadók megküzdési módja dominánsan aktív, problémamegoldó jellegű volt. Következtetések: A szerzők hangsúlyozzák, hogy fontos volna a pszichoszociális szempontból többszörösen veszélyeztetett betegek szűrése, és mind pszichés, mind szociális gondozásuk feltételeinek megteremtése Magyarországon. Orv. Hetil., 2014, 155(26), 1024–1032.

Open access