Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "mentalitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a jelenlegi magyar felsőoktatásban tapasztalható kulturális divergenciával foglalkozik. E célból a szerzőegy módszert dolgozott ki, amelyet „Mentalitástörténeti Azonosítónak” nevezett el. A munka alapvetően empirikus, viszont a kutatási tárgynak megfelelőkorszerűirodalmon alapszik. Az empirikus eredményeket bemutató elméleti bevezetőmegkísérli definiálni a mentalitás fogalmát és megtalálni a különbséget a mentalitás és a pszichológiai t_

Restricted access

Sok vita folyik az egészségi állapotbeli társadalmi egyenlőtlenségekről, különösen az ifjú és serdülő korban. Az irodalom arról számol be, hogy szemben a felnőttkori egyenlőtlenségekkel, fiatal korban bizonyos mérvű kiegyenlítődés tapasztalható. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az egyenlőtlenségek alacsony_t

Restricted access

A cikk a társadalmi valóság gyökeresen ellentétes értelmezéseinek esettanulmányaként is felfogható. Amerikában mind a feministák, mind pedig az újabb férfijogi mozgalmak úgy tekintenek a társadalmi valóságra, mint amely érdekeiket alapvetően veszélyezteti. Bár mindkét mozgalom engedékenyebb szószólói kerestek és találtak is alapot a közös fellépéshez, így például a nemileg valóban semleges társadalmi munkamegosztás megteremtéséhez, a két mozgalom kemény magja a közös céloknak és akcióknak még a gondolatát is elutasítja. Az a tény, hogy mindkét mozgalom a maga áldozat mivoltából indul ki, csakugyan szinte lehetetlenné teszi a közös fellépést, hiszen nincs olyan mozgalom, amely egyszerre tarthatná áldozatnak, illetve domináns erőnek magát. Miközben a nő -mozgalmat széles kör ű állami és szövetségi elismerés és támogatás övezi a „politikailag helyesen gondolkodó” intézmények részéről, a férfijogi mozgalmak a civil társadalom sűrűjébőlnőnek ki. Politikájuk kudarcai láttán a nyolcvanas évek derekától önkritikus hangok is hallatszanak a feminista táborból. A férfijogi aktivisták újabban viszont azt kezdik felismerni, hogy amit áldozat mivoltuknak vélnek, az valójában dominanciájuknak, illetve annak a folyománya, hogy képtelenek feltámasztani korábbi dominanciájukat. Sok amerikai férfi vesztes pozícióban érzi magát lélektanilag, mert az uralkodó társadalmi mentalitás éppúgy elítéli egykori dominanciájukat, mint újabb keletü „pipogyaságukat”.

Restricted access

–1968]. Budapest. Szilágyi , Miklós 1989: Néphagyomány — népi mentalitás — állami igazgatás az orvhalászat tükrében [Folk tradition — folk mentality — state administration in the mirror of fish poaching]. Életmód és Tradíció 3. Budapest

Restricted access

; Spiró , György ‘Két középkelet-európai mentalitás az államiság szempontjából’ [Two Central European Mentality with Regard to Stateness] ( 2007 ) 6 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap 7

Full access

del 1798–99; pp . 561 – 581 — In: Fiorani , L. (ed.): “La rivoluzione nello Stato della Chiesa, 1789–1799 . Cultura, istituzioni, praticae mentalità religiosa” Pisa : Istituto Editoriale Poligrafico Internazionale

Restricted access

The paper first analyses the new changes of demographic processes that have taken place in the past decades, next a point of consideration, namely changes in the perception of time, is presented with the help of which one may get closer to an explanation of this social phenomenon threatening the future of industrially developed countries. The present paper studies what effects are produced by the difference in the perception of time on the number of births and on the struggle for extending life, and, finally, how this difference influences the shape of the population pyramid and the future of the entire society. After having presented the newest research results it is worth calling attention to the fact that the consideration of time as finite has acquired a ‘dominant’ position in the majority of industrially developed countries, the expression used by T. Kuhn in his work on the change of paradigm. This worldview primarily based on rationality has had a significant role in that the number of births declined in these countries, for as D.A. Coleman put it in his keynote speech at the European Congress on Demography in 1998, ‘it is not so obvious why rational and educated people should have children’. Research results dealing with this issue show that as a result of pushing sacral considerations into the background the stability of marriages (and partnerships) decreases and the number of children also declines. For people accepting and following a finite perception of time death will be more terrible. This fear of death is a strong incentive for pushing the limits of narrowed time as far as possible. This is why the struggle for lengthening life has such an important role in scientific research, in medical practice as well as in the life of modern people. Medical science tries to meet this strong social expectation, which, besides several other factors, contributes to the growth of life expectancy at birth and, as a result, the number of births is declining. The consequences of the change of paradigm in perceiving time have modified the shape of the population pyramid: its upper part has become ‘stronger’, the lower part has been significantly ‘weakened’, and its long-term stability has been continuously weakening. And if these efforts become general, this threatens the future of the entire society.

Restricted access

Ottoman Liberation War] . In Praznovszky , Mihály – Bagyinszky , Istvánné (eds) Gazdaság és mentalitás Magyarországon a török kiűzésének idején [Economy and Mentality in Hungary during the Expulsion of the Turks] , 40 – 78 . Salgótarján : Nógrád

Open access

Könyvműhely, Budapest S ZILÁGYI G Y . (2008) Japán mentalitás – Japán pszichoterápiák és tanácsadás (előadás). Elhangzott: Útkeresés: kelepcék és megoldások a terápiában, tanácsadásban, képzésben a Pszichoterápia folyóirat

Restricted access

mentalitás fékezetlen, sőt bátorított formája volt, amelyet a Szovjetunió két és fél évtizednyi brutalitása, az ellenség szokatlan dehumanizálása a kommunista propagandában, illetve a bosszúállás és a nem-anyagi javak megszerzésének vágya egyaránt ihletett

Restricted access