Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

ethnic minority across Europe. In: Cabrera NJ, Leyendecker B. (eds.) Handbook on positive development of minority children and youth. Springer, Cham, 2017; pp. 307–320. 4 Messing

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Lukács and Helga Judit Feith

., Szalai, J. (eds.): Minority of minorities. [Szegénység – etnicitás – egészség. In: Neményi, M., Szalai, J. (szerk.): Kisebbségek kisebbsége.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Erika Marek, Réka Kalmár, Nóra Faubl, Zsuzsa Orsós, and Tímea Németh

] 7 Hungarian Central Statistical Office. Demographic characteristics of ethnic minorities in Hungary. [Központi Statisztikai Hivatal. A hazai nemzetiségek demográfiai jellemzői.] Statisztikai

Open access

: “Hospitals in a culturally diverse Europe”. International conference on quality-assured health care and health promotion for migrants and ethnic minorities. European Commission, Amsterdam, 2004. Available

Open access

resulted in performing primarily emergency and urgent cases, and the number of elective operations was substantially reduced [ 6 ]. Moreover, a minority of vascular surgeons have been redeployed outside of their specialty; this was more common among states

Open access

advanced characteristics provided incremental value to mere stenosis grading [ 15 ]. It is important to note that only a minority of myocardial infarctions is caused by significant stenosis, and approximately 50% of the cases plaque ruptures involve lesion

Open access

Introduction

Renal leiomyosarcoma is a rare entity in the world and its understanding is based on reports and various cases; however, the prognosis is bleak for its malignant potential and an average survival of 18 months.

Clinical case

A 54-year-old woman with a clinical picture of 6 months of pain in the right flank and a tomographic image of a bilateral renal lesion underwent right radical nephrectomy and left conservative surgery. The definitive histopathological study reported right primary renal leiomyosarcoma with left metastasis.

Conclusion

Renal leiomyosarcoma is an entity of low incidence and high mortality; however, our case represents the minority of patients with contralateral kidney metastasis reported in the literature.

Open access

Absztrakt

A gyanakvó gondolkodás adott helyzetben hasznos és adaptációt segítő lehet, amelyet a világban előforduló események is visszaigazolnak. A paranoia kialakulásában szereplő tényezők közé pszichodinamikai (projekció), jelentőségtulajdonítási (salience attribution), neurobiológiai (dopamin), percepcióromlási (halláskárosodás), kulturális-társadalmi (kisebbség, álközösség), önértékelési (aggódás, depresszió, mánia), valamint kognitív (elhamarkodott következtetés) mechanizmusok tartozhatnak. A gondolkodás spektruma mentén az enyhétől a súlyosig különféle tartalommal előfordulhat túlzott aggodalmaskodás, fokozott jelentőségtulajdonítás, túlértékelt elképzelés, gyanakvás/bizalmatlanság, paranoid gondolat és kikristályosodott téveszme. Az elmúlt években intenzív kutatások indultak a szubklinikus paranoiditás felderítésére az átlagpopulációban. E célra kifejlesztett szűrőmódszerekkel (paranoiaskálák, pszichometriai tesztek, virtuális valóság laboratórium) azt találták, hogy a lakosság körében meglehetősen gyakoriak a gyanakvó/bizalmatlan elképzelések, és ezek némelyike a betegpopulációban észlelt mértéket is elérheti. Az enyhén paranoid ideák nagyobb előfordulásától a súlyosabbak kisebb gyakoriságáig az egész hierarchikus jelenség egy ’paranoiapiramist’ alkot. Az emberekben meghúzódó hétköznapi paranoid gondolkodás alapján megfogalmazható, hogy ’életünk a paranoia’. Orv. Hetil., 2016, 157(50), 1979–1988.

Restricted access

. 4 Matekovits, Gy.: The doctor and his patient on the common bedside of minorities. [Orvos és betege a kisebbség közös betegágyán.] Korunk, 1997, 8 (2), 74

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Árpád Soós, Norbert Jeszenői, Katalin Darvas, and László Harsányi

of complementary and alternative medicine (CAM) among ethnic minorities in South Korea. BMC Complement. Altern. Med., 2014, 14 , 103. 29 Waterbrook, A. L., Southall

Open access