Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • "nitrogen balance" x
  • All content x
Clear All

Összefoglalás

Kutatómunkánk elsődleges célja a repce és napraforgó tarlómaradvány N-tartalmának Magyarországra jellemző reprezentatív értékeinek meghatározása volt az országos statisztikai termésadatok és a növényminták N-tartalmának laboratóriumi mérése alapján. Továbbá összefüggést kerestünk a talaj és a növény N-tartalma között.

Vizsgálataink során egész Magyarországot reprezentáló mintavételt végeztünk repce és napraforgó állományokból, 126 növény- és mintegy 70 talajmintát gyűjtöttünk be, melyek N-tartalmát laboratóriumban határoztuk meg.

Kiszámoltuk a két növény országos termésátlagával keletkező tarlómaradvány mennyiségét és a mért N-tartalom értékek alapján megbecsültük a tarlómaradványok N-tartalmát. Összefüggést mutattunk ki a talaj és a növény N-tartalma között. Esettanulmány jeleggel kiszámítottuk egy olyan terület N-mérlegét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre áltak a számításhoz szükséges adatok.

Eredményeink legfőbb gyakorlati vonatkozása, hogy a növényi maradványok felszecskázása és talajba dolgozása útján visszapótolt N mennyiségének meghatározása hosszabb távon hozzájárulhat a növénytáplálás költségeinek csökkentéséhez, illetve a természeti erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodáshoz.

Open access

.H.R. & Young, V.R. (1983): Nitrogen balance studies in young men to assess the protein quality of an isolated soy protein in relation to meat protein. J. Nutr. , 113 , 2485–2491. Young V

Restricted access

Ecology, 2001 (89) P. 555–561. Yuzo Kurokawa, Yoshiaki Iijima, Haruo Tanaka, Tetsuo Shioya and Sohzoh Suzuki. Nitrogen balance and seasonal fluctuations in soil nitrogen contents in a corn (Zea mays L)-rye (Secale

Restricted access

437 452 Németh T.: 2006. Nitrogen int he soil-plant system, nitrogen balances. Cereal Research Communications 34,1: 61–65. Németh T

Restricted access

75–84. Németh, T. (2006): Nitrogen in the soil-plant system, nitrogen balances. Cereal Research Communications, 34(1): 61–66. Németh T

Restricted access

in the soil-plant system, nitrogen balances. — Cereal Research Communications, 34(1): 61–65 Németh T. Nitrogen in the soil-plant system, nitrogen balances

Restricted access

balances. — Cereal Research Communications, Vol. 34 No. 1 pp. 61–65 Németh T. Nitrogen in the soil-plant system, nitrogen balances Cereal Research

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Gabriella Kazinczi, Péter Varga, András Takács, Mária Torma, and József Horváth

Communications 2006 34 1129 Németh T.: 2006. Nitrogen in the soil-plant system, nitrogen balances

Restricted access

environmental and economic impacts of increased grain ethanol production in the U.S., WRI Policy Note, September 2006 Tamás Németh: 2006. Nitrogen in the soil-plant system, nitrogen balances. — Cereal Research

Restricted access

. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 23 2053 2073 Németh, T. 1996c: Nitrogen balances in long-term field

Restricted access