Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "non-formal learning" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

Open access

University Press, Stanford. Coevolution. Genes, Culture, and Human Diversity Eraut, M. (2000): Non-formal learning and tacit knowledge in

Restricted access

of his earlier research, which is closely related to his current study, and gives results of the relationship between extracurricular learning opportunities and non-formal learning. The study of Adrienne Szabone Fodor entitled “ Community

Open access

studiepoengsproduksjon [Study progression and dropout among students entering on documented non-formal learning]. NIFU STEP report 6/2005. Oslo, Norway : NIFU STEP . HESA . ( 2018 ). Non-continuation: UK performance indicators

Open access