Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "oncological follow-up" x
  • Medical and Health Sciences x
Clear All
Magyar Sebészet
Authors: Zoltán Szántó, Ottó Kovács, Dashti Parham Choroumzadeh, Norbert Lippai, Tibor Csőszi and Dániel Urbán

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők elemzik a bevezetést követő hét évben tüdőrák miatt végzett minimálisan invazív (video-assisted thoracic surgery – VATS) lobectomiák sebészi technikáját, eredményeit és onkológiai utánkövetését. Anyag és módszer: 2011. június 23. és 2017. december 21. között 173 VATS lobectomia történt 105 férfi, illetve 68 nőbetegnél. Az átlagéletkor 64,1 év, az átlagos műtéti időtartam 130 perc volt. Eredmények: Konverzió 8 esetben történt, háromszor vérzés, háromszor érfali nyirokcsomó infiltráció, illetve két alkalommal hörgővarrat-elégtelenség miatt. A posztoperatív első 3 hétben elhúzódó áteresztést 20 esetben észleltek, emiatt tíz reoperatio történt (hét újbóli VATS, három thoracotomia), tíz eset drainage-ra szanálódott. Két haematomakiürítés történt VATS-szal, illetve egy elektromos kardioverzió pitvarfibrillatio miatt. Perioperatív halálozás nem volt. A 164 eltávolított malignus tumorból 5 metastasis volt. Szövettani megoszlás alapján 110 adenocarcinoma, 32 planocellularis carcinoma, 6 kissejtes neuroendocrin carcinoma, 4 differenciálatlan tumor, 4 carcinoid, 1 szinkron adenocarcinoma és planocellularis carcinoma, 1 szinkron adenocarcinoma és kissejtes neuroendokrin carcinoma, illetve 1 carcinosarcoma igazolódott. 118 beteg kapott adjuváns kemoterápiát. A tumorok stádiuma: IA 40, IB 53, IIA 29, IIB 16, IIIA 21 eset volt. A betegek átlagos utánkövetési ideje 19,5 hónap volt. Ezalatt 9 betegnél lokális recidivát, 27 betegnél távoli metastasist észleltünk (11 tüdő- [3 multiplex], 10 csont-, 6 agyi, 3 máj- [1 multiplex], illetve 3 mellékvese-metastasis). Szimultán tüdőmetastasisokkal 2 esetben lokalizált pleuracarcinosis is igazolódott. Következtetés: Fenti időszakban a VATS lobectomia bevonult az osztály rutinműtétei közé. A korábbi nyitott műtétek axillaris thoracotomiából történő végzését az anterior technika elsajátításában előnyösnek érezzük. A betegek onkológiai gondozása során észlelt lokális recidivák, távoli metastasisok megjelenése korrelál a szakirodalom hasonló adataival.

Restricted access

Absztrakt

A daganatos betegek számának emelkedésével és az onkológiai kezelések hatékonyságának növekedésével egyre gyakrabban találkozunk másodlagosan kialakult nyiroködémával. Ezért a nyiroködéma kezelése az onkológiai betegek gondozásának része. A nyiroködéma kezelésének alapja daganatos betegekben a komplex ödémamentesítő kezelés, amelyet bele kell ágyazni a beteg átfogó orvosi ellátásába és mindig egyénre szabva kell meghatározni. A kezelés eredménye függ az orvos és a gyógytornász nyiroködéma-kezelésben való jártasságától, a betegcompliance-től, a daganat viselkedésétől és a kísérő betegségektől. A nyiroködéma krónikus betegség, élethosszig tartó gondozást, kezelést igényel. Az ellátás javítása érdekében fontos a betegek felvilágosítása a nyiroködéma kockázatát illetően és az erre vonatkozó helyes életmóddal kapcsolatosan (például testsúlykontroll); törekedni kellene a diagnózis korai felállítására. A palliatív ellátásba is lényeges lenne beépíteni a nyiroködéma-kezelést. Időben elkezdett terápiával elkerülhetők a szövődmények, az egészségügyi kiadások csökkenthetők és a beteg számára jobb életminőség biztosítható. Orv. Hetil., 2016, 157(13), 488–494.

Restricted access