Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "optimism-pessimism" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

.G. (1987). Optimism, pessimism and postpartum depression. Cognitive Therapy and Research, 11, 449—462. Carver, C.S., Pozo, C., Harris, S.D., Noriega, V., Scheier, M.F., Robinson, D.S., et al. (1993). How coping mediates the

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Egészségi állapotunk megőrzésében kulcsfontosságú a táplálkozás. Ezért a megfelelő étkezési szokások kialakítása igen fontos a serdülőkorban. Az étkezési magatartást olyan személyiségjegyek is befolyásolják, mint például az énhatékonyság, az optimizmus/pesszimizmus és az önkontroll. Célkitűzés: Célunk a serdülők étkezéssel kapcsolatos attitűdjeinek, magatartásának és az őket befolyásoló információforrásoknak a feltérképezése, valamint ezek szociodemográfiai és pszichológiai változókkal való kapcsolatának vizsgálata volt. Módszer: A résztvevők középiskolások voltak (n = 277; 54% fiú; átlagéletkor: 16 év; szórás = 1,25). Önkitöltős kérdőívünk szociodemográfiai, étkezési magatartásra, attitűdökre és információkra vonatkozó kérdéseket, valamint három pszichológiai skálát tartalmazott. Eredmények: Faktoranalízissel kialakítottuk az étkezési magatartás (egészségtudatos, nem egészségtudatos, nyersétel-alapú), az attitűdök (elutasító, ambivalens, elfogadó) és az információszerzés (laikus, szakértő, internet) főbb faktorait. A korrelációelemzések szerint bár a serdülők meglehetősen egészségtudatosak a táplálkozási magatartás és attitűdök terén, megjelenik az elutasítás és az ambivalencia is. Az énhatékonyság, az önkontroll és az optimizmus nemcsak az egészségtudatos magatartás és az elfogadó attitűd kialakulásában, hanem a nem egészségtudatos magatartás és attitűd elutasításában is szerepet játszott. Az egészségtudatos táplálkozási magatartás összefügg a jobb anyagi helyzettel, a szülők magasabb iskolai végzettségével, de kevésbé a nemmel. Az információválasztást részben szociodemográfiai változók is befolyásolják: a szakértői forrásokat elsősorban a lányok, a gimnazisták és a jó tanulók választják. Következtetések: Adataink felhívják a figyelmet, hogy a serdülők táplálkozási szokásainak megismerése rendkívül fontos nemcsak a magatartás, hanem az attitűd és az információ szintjén is. Ez az életszakasz a gyermekkori táplálkozási szocializáció szempontjából nagyon lényeges, hiszen egyre inkább autonómmá válnak a fiatalok döntései ezen a téren is. Orv Hetil. 2018; 159(51): 2183–2192.

Restricted access

models . 136–162. Sage Publications, Newbury Park Burke , K. L., Joyner , A. B., Czech , D. R. (2000) An Investigation of Concurrent Validity between Two Optimism/Pessimism Questionnaires: The Life

Restricted access

University Press, New York. On the Self-regulation of Behavior. Carver, C.S., Scheier, M.F. (2002): Optimism, pessimism, and self

Restricted access

Pretzer, J. L., Walsh, C. A. (2002) Optimism, pessimism, and psychotherapy: implications for clinical practice. In Chang, E. C. (ed.) Optimism and pessimism . 321–347. APA, Washington Rashid, T. (2008) Positive

Restricted access

Szondy, M.: Optimism, pessimism, health and health behaviour. [Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás.] PhD dissertation, ELTE, Budapest, 2008. [Hungarian] Szondy M

Restricted access

1 276 298 Chang, E. C., Sanna, L. J. and Yang, K. (2003): Optimism, pessimism, affectivity, and psychological adjustments in US and Korea: A test

Restricted access

cancer. Quality of Life Research, 14 , 1813—1823. Schou, I., Ekeberg, O., Sandvik, L., & Ruland, C.M. (2005b). Stability in optimism-pessimism in relation to bad news: A study of women with breast cancer. Journal of

Restricted access

, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276—302. Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2007). Perceived emotional intelligence and dispositional optimism-pessimism

Restricted access