Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "orthorexia nervosa" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

medicine, coined the term “orthorexia nervosa” (ON) to describe an eating pattern characterized by an almost pathological fixation on and obsession for healthy eating ( Bratman, 1997 ). Preliminary criteria for the diagnosis of ON were proposed in 2004

Open access

Az evészavarok gyakoriságuknál fogva a pszichiátriai érdeklődés előterébe kerültek. Az utóbbi évtizedben több új forma is megjelent, amelyben az evés és a testkép megváltozása központi tünet. Ezek egyike az orthorexia nervosa, amelyet Bratman írt le 1997-ben. Ez a zavar a legújabb obszesszió az étkezéssel kapcsolatban, mely egészséges(nek tartott) táplálékok kényszeres felhasználását jelenti, azaz egészségesétel-függőségről van szó. Ebben az esetben az étel minősége az obszesszív jelenségek tárgya. A betegek speciális érzelmeket társítanak az ételekhez. Hevesebb érzelmek esetén – legyenek azok pozitívak vagy negatívak – leküzdhetetlen vágyat éreznek az evésre. Az áttekintés az új típusú evészavart mutatja be két rövid esetismertetéssel.

Restricted access

, or the pathological form of an unhealthy obsession with eating healthy, Orthorexia Nervosa (ON) ( Strahler & Stark, 2020 ). Depending on the instrument employed, prevalence estimates vary widely. While health-oriented eating patterns are becoming more

Open access

; 158: 1058–1066. [Hungarian] 6 Varga M, Dudás K, Túry F. Orthorexia nervosa – Health food addiction. In: Demetrovics Z. (ed.) Basics of addictology, IV. [Az orthorexia

Open access

Az evészavarok patomorfózisa gyors, közöttük az utóbbi két évtizedben új altípusok, majd új betegségtípusok jelentek meg (például az izomdiszmorfia, az orthorexia nervosa). Ennek a jelenségnek a hátterében a szociokulturális tényezők szerepe valószínű. Gruber és Pope 2000-ben írt le egy új evészavart, amelyet testépítő típusú evészavarnak neveztek el. Ennek legfontosabb tünete a magas testzsírtartalomtól való kényszeres félelem (testzsírfóbia), ami intenzív testépítéssel és speciális étrenddel társul. A jelen dolgozat az új kórkép első hazai esetismertetése egy 16 éves testépítő férfi pszichoterápiájának bemutatásával. A zavar anorexiával kezdődött, majd internetfüggőséggel szövődött. A tartós remissziót féléves utánkövetés erősítette meg. A kórképet az izomdiszmorfiától az különbözteti meg, hogy nem a test izomzatának fejlesztése az elsődleges cél, hanem a zsírarány csökkentése. Az új keletű zavar felhívja a figyelmet arra, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk a testtel való elégedetlenség különböző formáival, amelyek kóros méreteket ölthetnek.

Restricted access

Az evészavarok és a személyiség kapcsolata a középiskolás korosztályban

The relationship between eating disorders and personality in a population of secondary school students

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Balázs Ludányi
and
Pál Szabó

.J., & Saiz—Ruiz, J. (2000). Decreased platelet monoamine oxidase activity in female anorexia nervosa. Acta Psychiatrica Scandinavica , 201 , 226—230. 8 Dudás, K., & Túry, F. (2008). Orthorexia nervosa avagy

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ildikó Ábrahám
,
Máté Jambrik
,
Balázs John
,
Adrienn Réka Németh
,
Nóra Franczia
, and
Laura Csenki

factors. J. Eat. Disord., 2013, 1, 13. 47 Bratman, S.: Orthorexia nervosa. Yoga Journal, 1997. Available from: http

Open access

, I. , Pelle , A. , & Takács , I. G. ( 2006 ). Drogpolitikai jelentés . TASZ Drogpolitikai füzetek 2006. 7 . Társaság a Szabadságjogokért . Varga , M. ( 2015 ). Az orthorexia nervosa korrelátumai, különös tekintettel az evészavarokra és a

Restricted access

kérdését; „az étel mint totem és tabu” című rész az étel és az étkezés potenciálisan közösségépítő szerepét taglalja, míg a fejezet az egészséges táplálkozás spektrumának szélső pontjaként értelmezhető orthorexia nervosa tárgyalásával zárul. A hatodik

Open access

Az evészavarok egy lehetséges kockázati tényezője: a szülők megjelenéssel kapcsolatos elvárásai

A potential risk factor for eating disorders: Appearance-related parental expectations

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Anna Demeter
,
Ferenc Túry
, and
Edit Czeglédi

Furth, E.F. (2014). When eating healthy is not healthy: Orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary. BMC Psychiatry,14, 59. 68 Yager, J., Landsverk, J., & Edelstein, C.K. (1987). A

Restricted access