Search Results

You are looking at 1 - 10 of 37 items for :

  • "personal development" x
  • All content x
Clear All

The author summarises his intellectual and personal journey from rationality and morality to spirituality. As internationally renowned expert in operation research and multi-objective optimisation, he developed a strong interest in organisational ethics, social and ethical accounting, values-based leadership and corporate social responsibility. Influenced by Eastern (especially Indian) spirituality he went further to explore the well-spring of rationality, morality and spirituality. In this way he broadened the perspective of business ethics by the conception of spiritual-based leadership, which addresses existential questions such as “Who am I?” “What is a good life for me and for others?” and “How best can I serve?” in organisational and everyday contexts.

Restricted access

This paper examines the paradox between high relative levels of job satisfaction and the characteristics of women's jobs compared to men's in Spain. Three hypothesis are considered: i) the existence of a selection bias when participating in the labour market; ii) of the presence of adaptive job satisfaction; and iii) the existence of differences related to preferences of different nature to strictly labour issues.

The study shows that, although having lower working conditions, women are more likely to be satisfied at work than men are. This paradox persists regardless of the inclusion of a great range of variables of different nature (objective and subjective), the age group and educational level under consideration. The Oaxaca-Blinder decomposition suggests that women's preferences are actually influencing the differences in job satisfaction. However, it is not demonstrated that these differences disappear as age decreases or educational level increases. The probable existence of a “glass ceiling” that prevents women from having access to posts of greater responsibility and higher wages could cause that women who actually reach them are more satisfied than their male colleagues. As the labour market and society become more equal, this paradox might dilute.

Restricted access

, which could help to realize the process of knowledge assimilation and personal development. In this sense, education is the process of transmission of knowledge via love. Martin Seligman’s merits are indisputable in “bringing” the founding

Open access

category. On the other hand, there are resources, which help someone overcome such obstacles. The support of a superior is important, such as learning new skills and reaching personal development. Making autonomous decisions regarding when and how certain

Open access

. R yckman , R. M. , H ammer , M. , K aczor , L. M. , & G old , J. A. ( 1996 ). Construction of a Personal Development Competitive Attitude Scale . Journal of Personality Assessment , 66 ( 2 ), 374 – 385

Restricted access

Absztrakt:

Az intelligencia és egyéb tanulási képességek mérésének, az iskolatípus tanulói teljesítményre gyakorolt oksági hatásvizsgálatának (Pop-Eleches–Urquiola 2013; Abdulkadiroglu–Angrist–Pathak 2014) módszertana és gyakorlata jól kidolgozott, az eredmények általánosíthatók, közérdeklődésre és a döntéshozók figyelmére tarthatnak számot. Emellett a tanulók nevelési módszerekkel kapcsolatba hozható személyiségfejlődésének mérésére, az iskola szocializációs hatékonyságmutatóinak differenciálására, a vizsgálat módszerének fejlesztésére is igény mutatkozik (Hercz 2005; 2011. évi CXC. törvény 19. §(2/a); Hunyady–Nádasi 2014). Jelen tanulmány a magyar és a nemzetközi szakirodalom megoldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

Open access

Áttekintő tanulmányunk a daganatos betegségek szemszögéből veszi sorra a poszttraumás növekedéssel — mint traumát követő kedvező pszichológiai változással — kapcsolatos tényezőket. Ez a traumával való küzdelem során elért fejlődés jelentősen átrendezheti a személy hiedelemrendszerét, prioritásait, kapcsolatait, saját erejével kapcsolatos érzéseit, és új irányokat jelölhet ki a személy életében. Mivel a gyermekkorban és felnőtt korban átélt daganatos betegségeknek eltérő következményei lehetnek, fontosnak tartottuk mindkét csoport vizsgálatát. Az áttekintés a daganatos betegséget traumának tekinti, s a betegséggel kapcsolatos specifikus jellegzetességek mentén mutatja be a poszttraumás növekedés fogalmát, folyamatát és vizsgálati lehetőségeit. Fontos célkitűzésünk, hogy a poszttraumás növekedés folyamatjellegét megragadjuk, előrejelző tényezőinek áttekintésén majd integrálásán keresztül. Bemutatásra kerülnek a poszttraumás növekedést befolyásoló egyénen belüli és szociális faktorok, valamint a traumatikus stresszorral (betegség) kapcsolatos tényezők is. Fontos tehát, hogy a kedvező pszichológiai változásokat és a betegséggel kapcsolatos stressz tüneteket együtt vizsgáljuk. Kitérünk a gyermekkorban diagnosztizált daganatos betegséget átélő felnőttek vizsgálatára is, áttekintve a gyermekkori daganatos megbetegedéssel járó pszichológiai tényezőket mind a gyermek, mind a szülő szempontjából. Tárgyaljuk, hogy a jövőbeni kutatási irányokat tekintve, a tanulmányban áttekintett tényezők integrált vizsgálatára lenne szükség. A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy minél többet tudunk azon tényezőkről, amelyek a betegséghez való kedvező pszichológiai alkalmazkodást segítik, annál hatékonyabb pszichológiai intervenciók tervezhetőek.

Restricted access

639 RYCKMAN, R. M., HAMMER, M., KACZOR, L. M., GOLD, J. A. (1996) Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66 , 374

Restricted access

. R. M. Ryckman M. Hammer 1996 Construction of a personal development competitive attitude scale Journal of Personality

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ákos Lehotsky, András Falus, Ágnes Lukács, Andrea Rita Füzi, Edina Gradvohl, Sarolta Mészárosné Darvay, Ilona Bihariné Krekó, Kata Berta, Alexandra Deák, and Helga Judit Feith

sexuality educators’ self esteem, personal development, and sexual behaviour. J Am Coll Health 1997; 45: 211–217. 18 Parkin S, McKeganey N. The rise and rise of peer education

Open access