Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "pneumococcus" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Gergely Szabó, Katalin Szidónia Lénárt, Béla Kádár, Andrea Gombos, Balázs Dezsényi, Judit Szanka, Ilona Bobek, and Gyula Prinz

://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu12.html 7 National Center for Epidemiology: Current state and results of pneumococcus surveillance, Hungary, 2012 October. [ Országos Epidemiológiai Központ

Open access

http://www.who.int/nuvi/pneumococcus/en/ Austrian, R.: Some aspects of the pneumococcal carrier state. J. Antimicrob. Chemother., 1986, 18 (Suppl. A

Open access

http://www.who.int/nuvi/pneumococcus/en/ Austrian, R.: A brief history of pneumococcal vaccines. Drugs Aging 15 (Suppl 1), 1–10 (1999

Restricted access

WHO: Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus). At http://www.who.int/immunization_delivery/new_vaccines/pneumo/en/ McGee, L., McDougal, L., Zhou, J., Spratt, B. G., Tenover, F. C

Restricted access

Közismert, hogy a területen szerzett pneumonia a súlyos szepszis és a korai halálozás leggyakoribb fertőzéses eredetű oka. A pneumoniával összefüggő mortalitás előre jelezhető az úgynevezett pneumoniasúlyossági indexszel és különféle biomarkerekkel (például prokalcitonin, troponin-I). A pneumococcusfertőzés ténye és a fertőzés súlyossága jellemezhető a vér pneumococcus-DNS-tartalmával. A pneumoniás betegek körében gyakori az akut myocardialis infarctussal kapcsolatos korai halálozás is. A pneumonián átesett betegek várható egyéves és öt-hat éves túlélése rosszabb, mint a megfelelően válogatott kontrollpopulációé. A pneumonia során megjelenő proinflammatorikus citokinek felerősítik az atheroscleroticus plakkokban egyébként is zajló gyulladásos folyamatokat, fokozzák az érbetegek eredendő prothromboticus hajlamát. Alighanem így magyarázható az az epidemiológiai megfigyelés, hogy a pneumonia a cardiovascularis halálozás önálló kockázati tényezője. Orv. Hetil., 2012, 153, 884–890.

Open access

Streptococcus pneumoniae is an important pathogen with significant morbidity and mortality rates worldwide, especially among children <5 years. Healthy carriers are the most important sources of pneumococcal infections, and the nasopharyngeal colonisation is the most prevalent among children attending communities such as day-care centres (DCCs). The conjugate pneumococcal vaccines (PCVs) were shown to have an impact on the colonisation, and so play an important role in inhibiting infections. In this study we compared the nasal carriage of healthy children attending DCCs in Szeged, Hungary in 2003/2004, when nobody was vaccinated, and in 2010, when already 1/5 of the children received PCV-7. Significant differences were observed in the serotype distribution, representing a marked shift from the previously widespread vaccine-types (mostly 6A or 14) to others (11A and 23F). The new serotypes showed higher antibiotic susceptibility. The bacterium exchange between children was clear from the pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) patterns, and the circulation of certain international clones plays also a role in these dynamic changes.

Restricted access

World Health Organization: Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus). http://www.who.int/nuvi/pneumococcus/en/ World Health Organization: Pneumococcal vaccines. Wkly

Open access

http://www.who.int/nuvi/pneumococcus/en/ Gladstone, R. A., Jefferies, J. M., Faust, S. N., et al.: Continued control of pneumococcal disease in the UK

Restricted access

Prevention of Streptococcus pneumoniae (pneumococcal) infections in adults

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Vakcinológiai Szekciójának állásfoglalása (2014. október)

Orvosi Hetilap
Authors: Endre Ludwig and Zsófia Mészner

–416. Ludwig, E., Jorgensen, L., Gray, S., et al.: Clinical burden of multi-cause and pneumococcal pneumonia, meningitis, and septicemia in Hungary. Results of a retrospective study (2006–2011). [Pneumococcus, illetve bármely kórokú pneumonia, meningitis és

Open access

Absztrakt:

Primer immundeficientiákban (PID) az immunrendszer alkotóinak működési és/vagy mennyiségi zavara van jelen. A csont- és ízületi érintettség viszonylag gyakori ezekben a betegségekben, a leggyakrabban humorális immundeficientiákban, valamint a phagocytaszám és -funkció zavaraiban figyelhetők meg (variábilis immundeficientia, agammaglobulinaemia, hiper-IgM-szindróma, IgA-deficientia, glikogéntárolási betegségek). Általában mycoplasma, Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus és Haemophilus okozta mono-/oligoarthritis formájában jelentkezik. A felsorolt ágensek nemcsak synovialis fertőzést, hanem asepticus arthritogen választ is indukálhatnak. Az arthritiseknél a csontdefektusok ritkábban fordulnak elő, általában humorális immundefektusokban kialakult infekció szövődményeként jönnek létre. Az infekciózus eredetű arthritist, az osteomyelitist minél előbb fel kell ismerni és az antibiotikus kezelést haladéktalanul megkezdeni. Az infekciózus eredetű csont- és ízületi manifesztációkon kívül gyakori az asepticus, általában nem erozív polyarthritis, az alacsony növés és az egyéb csontdeformitások. Kiterjedtebb csontérintettség a ritka hiper-IgE-szindrómában és Di George-szindrómában, valamint spondyloepiphysealis dysplasiával járó kórképekben jelentkezik. Az alacsony növés leginkább a reticularis dysgenesisben, a candidiasissal és ectodermalis dysplasiával járó autoimmun polyendocrinopathiában és a DNS-javítás zavaraival járó betegségekben jellemző. A PID-szindrómák mozgásszervi vonatkozásainak részletes ismerete segítheti az immundeficientia diagnózisát, valamint az immundefektusokhoz társuló csont- és ízületi rendellenességek patofiziológiájának megértését. Purulens vagy steril csont-, illetve ízületi elváltozások jelenlétekor fel kell merülnie a PID diagnózisának. Ha sem lymphoproliferativ betegség, sem infekció nem igazolódik, PID irányában szükséges tovább vizsgálni a beteget. Orv Hetil. 2018; 159(23): 919–928.

Restricted access